Hội đồng tư vấn, tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024
Lượt xem: 53

    Ngày 6/5/2024, Hội đồng tư vấn, tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã tiến hành họp, tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm “Xây dựng mô hình mẫu vùng sản xuất Nhãn ứng dụng công nghệ cao hướng tới mô hình sản xuất nông nghiệp chính xác, thông minh, tạo lập cơ sở dữ liệu, phục vụ đánh giá, phân tích, nghiên cứu phát triển kỹ thuật canh tác để tạo ra các sản phẩm từ cây Nhãn có chất lượng cao, cạnh tranh trong nước và xuất khẩu”. Ông Lưu Bình Khiêm - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng.

anh tin bai

Hội đồng tư vấn, tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm “Xây dựng mô hình mẫu vùng sản xuất Nhãn ứng dụng công nghệ cao hướng tới mô hình sản xuất nông nghiệp chính xác, thông minh, tạo lập cơ sở dữ liệu, phục vụ đánh giá, phân tích, nghiên cứu phát triển kỹ thuật canh tác để tạo ra các sản phẩm từ cây Nhãn có chất lượng cao, cạnh tranh trong nước và xuất khẩu”

          Nhiệm vụ có 01 hồ sơ do Công Ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Quốc Tế Isocert (Isocert) đăng kí chủ trì, thạc sĩ Nguyễn Hoàng Linh đăng kí làm chủ nhiệm, với mục tiêu: Xây dựng mô hình mẫu vùng sản xuất nhãn ứng dụng công nghệ cao hướng tới mô hình sản xuất nông nghiệp chính xác, thông minh, tạo lập cơ sở dữ liệu, phục vụ đánh giá, phân tích, nghiên cứu phát triển kỹ thuật canh tác để tạo ra các sản phẩm từ cây nhãn có chất lượng cao, cạnh tranh trong nước và xuất khẩu.

anh tin bai

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Linh trình bày thuyết minh nhiệm vụ tại Hội đồng tuyển chọn

          Trình bày thuyết minh đề tài tại Hội đồng, thạc sĩ Nguyễn Hoàng Linh cho biết: Omfarm là phần mềm chuyển đổi số nông nghiệp mới nhất hiện nay, tự động hóa quy trình sản xuất kinh doanh của chủ thể sản xuất - kinh doanh trong nông nghiệp. Việc áp dụng nền tảng quản lý nông nghiệp thông minh Omfarm giúp tiết giảm chi phí nhân công lao động trong quá trình chăm sóc: Tưới nước, bón phân và phun chế phẩm bảo vệ thực vật; giảm xói mòn đất, giảm thất thoát dinh dưỡng, từ đó góp phần giảm khí phát thải nhà kính. Dự án sản xuất thử nghiệm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nhãn của địa phương, đặc biệt là huyện Sông Mã, thông qua nền tảng thương mại điện tử và các phần mềm ứng dụng.

          Trên cơ sở nội dung thuyết minh của đơn vị đăng ký chủ trì và ý kiến tham gia của các thành viên tại Hội đồng, cũng như để đảm bảo theo đúng mục tiêu đặt hàng của UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng yêu cầu đơn vị đăng kí chủ trì cần khảo sát, đánh giá thực trạng, hiện trạng sản xuất và tiêu thụ nhãn trên địa bàn huyện Sông Mã và phạm vi, địa điểm xây dựng mô hình. Đồng thời, cần điều tra, bổ sung số liệu, dữ liệu về mã số vùng trồng, vị trí, diện tích cây nhãn,… Từ đó, xây dựng phương án hạ tầng thiết bị, công nghệ áp dụng cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

          Sau khi thảo luận, Hội đồng tiến hành đánh giá, nhất trí trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Quốc Tế Isocert (Isocert) là tổ chức chủ trì dự án sản xuất thử nghiệm “Xây dựng mô hình mẫu vùng sản xuất Nhãn ứng dụng công nghệ cao hướng tới mô hình sản xuất nông nghiệp chính xác, thông minh, tạo lập cơ sở dữ liệu, phục vụ đánh giá, phân tích, nghiên cứu phát triển kỹ thuật canh tác để tạo ra các sản phẩm từ cây Nhãn có chất lượng cao, cạnh tranh trong nước và xuất khẩu”, thạc sĩ Nguyễn Hoàng Linh làm chủ nhiệm.

 

Tú Hảo

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang