Hội đồng tư vấn, tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024
Lượt xem: 53

         Ngày 7/5/2024, Hội đồng tư vấn, tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã tiến hành họp, tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện đề tài: Nghiên cứu thực trạng, giải pháp xây dựng học liệu, xây dựng mô hình giáo dục truyền thống Cách mạng lịch sử địa phương cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Sơn La trong giai đoạn hiện nay. Ông Nguyễn Duy Hoàng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng.

anh tin bai

Hội đồng tư vấn, tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện đề tài: Nghiên cứu thực trạng, giải pháp xây dựng học liệu, xây dựng mô hình giáo dục truyền thống Cách mạng lịch sử địa phương cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Sơn La trong giai đoạn hiện nay

          Đề tài có 01 hồ sơ do Học viện Chính trị khu vực I đăng kí chủ trì, Tiến sĩ Nguyễn Văn Trường đăng kí làm chủ nhiệm, với mục tiêu: Nghiên cứu làm rõ thực trạng giáo dục truyền thống Cách mạng lịch sử địa phương cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Sơn La trong giai đoạn hiện nay; Đề xuất các giải pháp xây dựng học liệu, xây dựng mô hình giáo dục truyền thống Cách mạng lịch sử địa phương cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Sơn La.

anh tin bai

Tiến sĩ Nguyễn Văn Trường trình bày thuyết minh đề tài tại Hội đồng tuyển chọn

          Đề tài dự kiến triển khai từ tháng 4/2024 đến tháng 4/2026, đơn vị thực hiện nhiệm vụ triển khai các nội dung chính: Một số vấn đề lý luận về giáo dục truyền thống cách mạng lịch sử địa phương cho học sinh phổ thông; Đánh giá thực trạng giáo dục truyền thống cách mạng lịch sử địa phương cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn hiện nay; Đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống cách mạng lịch sử địa phương cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Sơn La; Xây dựng Bộ tài liệu giáo dục truyền thống cách mạng lịch sử địa phương cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Sơn La; Xây dựng mô hình triển khai thử nghiệm một số giải pháp nâng cao giáo dục truyền thống cách mạng lịch sử địa phương cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Sơn La.

          Trên cơ sở nội dung thuyết minh của đơn vị đăng ký chủ trì, Chủ tịch Hội đồng yêu cầu đơn vị tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên tại Hội đồng, bổ sung, chỉnh sửa lại các chuyên đề đảm bảo tính khoa học, chính xác; tập trung vào đánh giá thực trạng giáo dục truyền thống cách mạng lịch sử địa phương cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Sơn La theo đúng mục tiêu đặt hàng của UBND tỉnh, từ đó đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống cách mạng lịch sử địa phương cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đồng thời đồng chí cũng yêu cầu đơn vị đăng ký đề tài xây dựng được 3 mô hình triển khai thử nghiệm (tương ứng với 3 cấp học) gắn với giáo dục địa phương.

          Sau khi thảo luận, Hội đồng tiến hành đánh giá, nhất trí trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cho Học viện Chính trị khu vực I là tổ chức chủ trì đề tài: Nghiên cứu thực trạng, giải pháp xây dựng học liệu, xây dựng mô hình giáo dục truyền thống Cách mạng lịch sử địa phương cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Sơn La trong giai đoạn hiện nay, Tiến sĩ Nguyễn Văn Trường làm chủ nhiệm.

 

Tú Hảo

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang