Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh lĩnh vực xã hội nhân văn, y tế và giáo dục
Lượt xem: 295

            Sáng ngày 11/12/2023, Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh lĩnh vực xã hội nhân văn, y tế và giáo dục tiến hành họp tư vấn, đánh giá đối với 09 nhiệm vụ được đề xuất thực hiện từ năm 2024. Ông Nguyễn Duy Hoàng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng.

anh tin bai

Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh lĩnh vực xã hội nhân văn, y tế và giáo dục

            Tại cuộc họp, Sở Khoa học và Công nghê báo cáo kết quả tổng hợp đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2024 thuộc lĩnh vực xã hội nhân văn, y tế và giáo dục bao gồm 09 đề xuất của các tổ chức, sở, ngành và UBND các huyện, thành phố. Trên cơ sở đề xuất, các thành viên Hội đồng đã tiến hành thảo luận, đánh giá, phân tích về tính cấp thiết, tính liên ngành, liên vùng và tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu; khả năng không trùng lắp với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện; nhu cầu cần thiết phải huy động nguồn lực của tỉnh cho việc thực hiện nhiệm vụ và khả năng huy động nguồn kinh phí ngoài ngân sách, mục tiêu, nội dung yêu cầu đối với nhiệm vụ, các sản phẩm khoa học và công nghệ, kết quả dự kiến đạt được của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề xuất, đặt hàng. Qua đó đưa ra những kiến nghị về việc chỉnh sửa bổ sung và hoàn thiện đối với các đề xuất phù hợp với yêu cầu thực tiễn cũng như chủ trương, định hướng phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh để đảm bảo các tiêu chí khi thực hiện. Kết quả có 04/09 nhiệm vụ được Hội đồng thống nhất đề xuất tuyển chọn thực hiện từ năm 2024.

          Trên cơ sở các ý kiến, đánh giá của thành viên Hội đồng, ông Nguyễn Duy Hoàng yêu cầu phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị có đề xuất được tuyển chọn chỉnh sửa, bổ sung các nội dung, hoàn thiện tên nhiệm vụ, mục tiêu nghiên cứu phù hợp với yêu cầu thực tế của tỉnh và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tổng hợp danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2024 và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định. 

Bích Đào 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang