Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2024 lĩnh vực sở hữu trí tuệ
Lượt xem: 209

Chiều ngày 4/12, Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh lĩnh vực sở hữu trí tuệ tiến hành họp tư vấn đối với 07 nhiệm vụ được đề xuất thực hiện từ năm 2024 theo Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030. Ông Lưu Bình Khiêm - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng.

anh tin bai

Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2024 lĩnh vực sở hữu trí tuệ

          Hội đồng đã xem xét 07 nhiệm vụ đề xuất thực hiện từ năm 2024 bao gồm: 04 nhiệm vụ đăng ký bảo hộ, xây dựng và triển khai hệ thống quản lý nhãn hiệu chứng nhận (NHCN) là: “Hồng giòn Mộc Châu” cho sản phẩm Hồng Giòn của huyện Mộc Châu; “Dâu tây Mộc Châu” cho sản phẩm Dâu tây của huyện Mộc Châu; “Măng Vân Hồ” cho sản phẩm măng của huyện Vân Hồ; “Gạo nếp tan Ngọc Chiến” cho sản phẩm Gạo nếp tan của huyện Mường La; 02 nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng chỉ dẫn địa lý là sản phẩm “Gạo nếp tan Mường Và” tại huyện Sốp Cộp và “Hồng giòn Mộc Châu”; 01 nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ trồng phù hợp và chế biến sản phẩm theo chuỗi cây dược liệu quý Đan Sâm, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

anh tin bai

Ông Nguyễn Thế Luận - Phó Chủ tịch thường trực Hội Ngành nghề
Nông nghiệp nông thôn tỉnh Sơn La tham gia phản biện tại Hội đồng

               Qua nghiên cứu, xem xét, đánh giá các nhiệm vụ đăng ký bảo hộ, xây dựng và triển khai hệ thống quản lý nhãn hiệu chứng nhận (NHCN), Hội đồng thống nhất 04 nhiệm vụ đảm bảo tính cấp thiết, điển hình, các sản phẩm đưa ra trong phiếu đề xuất là những sản phẩm đang được tập trung phát triển, thuộc quy hoạch, định hướng phát triển của huyện và của tỉnh Sơn La. Về tính khả thi, cơ bản các đề xuất nêu khá rõ mục tiêu, nội dung, sản phảm cần đạt theo Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030 của tỉnh. Tuy nhiên, để đảm bảo tính chất, yêu cầu nhiệm vụ KH&CN cũng như công tác thẩm định hồ sơ thuyết minh phục vụ công tác tuyển chọn, các thành viên yêu cầu các đơn vị đề xuất đặt hàng cần xác định rõ hơn về mục tiêu, việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ dưới hình thức nhãn hiệu chứng nhận cho từng sản phẩm cụ thể, xác định chủ thể đứng tên sở hữu nhãn hiệu chứng nhận, vùng địa lý gắn với sản phẩm đăng kí bảo hộ nhãn hiệu và tiêu chí chứng nhận theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ. Đồng thời, cần làm rõ công nghệ chế biến, sản phẩm cần được bảo hộ từ đó xây dựng văn bản, công cụ, hệ thống quản lý, phương pháp kiểm soát trong quá trình khai thác phát triển nhãn hiệu sau khi xác lập quyền.

          Tại cuộc họp, đồng chí Lưu Bình Khiêm công bố kết quả bỏ phiếu đánh giá của các thành viên Hội đồng nhất trí đề xuất đặt hàng đối với 04 nhiệm vụ. Với kết quả này, Sở KH&CN sẽ hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh để đề xuất danh mục đặt hàng bắt đầu thực hiện từ năm 2024 đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

                                                                                         Ánh Nguyệt

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang