Hội nghị bàn giao kết quả nghiên cứu khoa học năm 2022
Lượt xem: 333

    Thực hiện Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh Sơn La, ngày 17/4/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị bàn giao kết quả nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu năm 2022 cho các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, cơ quan đơn vị để triển khai ứng dụng vào thực tiễn trên địa bàn tỉnh. Ông Lưu Bình Khiêm - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ  chủ trì Hội nghị.

anh tin bai
Hội nghị bàn giao kết quả nghiên cứu khoa học năm 2022

    Năm 2022, công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ đã đạt được những thành tựu quan trọng, trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện 36 nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trong đó có 31 đề tài cấp tỉnh, 04 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi nhóm Trung ương quản lý, 01 đề tài cấp thiết địa phương cấp Quốc gia. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc phát triển cây trồng, vật nuôi, xây dựng và nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị các sản phẩm nông sản chủ lực, phục vụ phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh.

anh tin bai

Đồng chí Lưu Bình Khiêm - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ bàn giao kết quả nghiên cứu khoa học năm 2022 cho Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy

anh tin bai

Đồng chí Lưu Bình Khiêm - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ bàn giao kết quả nghiên cứu khoa học năm 2022 cho Sở Tài nguyên và Môi trường

    Tại Hội nghị, đồng chí Lưu Bình Khiêm - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành ký kết, bàn giao 6 nhiệm vụ đã nghiệm thu năm 2022 cho các đơn vị, gồm: Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội nông dân tỉnh UBND các huyện Mai Sơn, Mộc Châu, Sông Mã. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các đơn vị căn cứ vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để có những đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho phù hợp, trong đó quan tâm tới công tác xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh nhằm nâng cao giá trị kinh tế cho người dân. Đối với các nhiệm vụ đã bàn giao cần xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn một cách hiệu quả; hàng năm báo cáo kết quả ứng dụng về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

 Ánh Nguyệt - Tú Hảo

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang