Hội thảo khoa học cấp tỉnh về kết quả thực hiện đề tài “Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng mô hình (BIM) cho quản lý công trình thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Sơn La”
Lượt xem: 241

         Ngày 27/6/2023, Công ty Cổ phần Công nghệ và Tư vấn CIC tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh về kết quả thực hiện đề tài “Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng mô hình (BIM) cho quản lý công trình thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Sơn La”. Tham dự có đồng chí Lưu Bình Khiêm, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; đại diện các Sở: Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp & PTNT, Giao thông vận tải; Công ty Cổ phần Dịch vụ và Môi trường đô thị Sơn La,…

anh tin bai

Hội thảo khoa học cấp tỉnh về kết quả thực hiện đề tài “Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng mô hình (BIM) cho quản lý công trình thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Sơn La”

          Nội dung Hội thảo thuộc đề tài khoa học cấp tỉnh “Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) cho quản lý công trình thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn Thành phố Sơn La do Công ty Cổ phần Công nghệ và Tư vấn CIC chủ trì, ông Đào Mạnh Chiến làm chủ nhiệm, được triển khai từ năm 2022 với mục tiêu: Thiết lập môi trường dữ liệu chung CDE để áp dụng BIM vào công tác quản lý các dự án đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La; môi trường dữ liệu chung CDE trên nền tảng BIM nhằm quản lý hồ sơ các dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư, thực hiện, kết thúc đầu tư và khai thác sử dụng; tạo dựng môi trường phối hợp giữa các đơn vị tham gia dự án như các chủ đầu tư, các sở, ban, ngành và các doanh nghiệp cùng tham gia nhằm đảm bảo thông tin tin cậy, nhất quán và khả năng phối hợp giữa nhiều đơn vị trong cùng một dự án giúp tăng cường hiệu quả dự án.

anh tin bai

Ông Đào Mạnh Chiến, Phó Giám đốc Ban quản lý các dự án ODA tỉnh Sơn La, chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả tổng kết đề tài

          Trong buổi Hội thảo, ông Đào Mạnh Chiến, Phó Giám đốc Ban quản lý các dự án ODA tỉnh Sơn La, chủ nhiệm đề tài đã báo cáo kết quả việc ứng dụng BIM trong công trình Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tại thành phố Sơn La và mang lại một số hiệu quả như sau: Cung cấp thông tin đầy đủ và toàn diện để có các biện pháp khắc phục sự cố quá tải của mạng đường ống; Theo dõi và lưu trữ được thường xuyên, liên tục các chỉ số về quan trắc môi trường và lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra của Nhà máy xử lý nước thải thông qua hệ thống Scada. Đồng thời giúp đơn vị vận hành công trình phát hiện các lỗi trong hồ sơ thiết kế; có được cái nhìn tổng quát, cụ thể về hồ sơ thiết kế, sơ đồ công nghệ của dự án. Trong thời gian tới, BIM sẽ không chỉ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho Ban quản lý các dự án ODA tỉnh Sơn La trong công tác quản lý, giám sát vận hành mà còn đối với chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây dựng và cả cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.

          Cũng trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung: Ứng dụng số trong quản lý dự án đường cao tốc Bắc Nam; Những thách thức áp dụng BIM; Giới thiệu phần mềm, giới thiệu sản phẩm BIM hệ thống thoát nước và xử lý nước thải.

anh tin bai

Ông Lưu Bình Khiêm, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, ông Lưu Bình Khiêm, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá cao kết quả, tiến độ triển khai của đề tài, việc nghiên cứu ứng dụng BIM trong công tác quản lý dự án và quản lý vận hành của Ban quản lý các dự án ODA tỉnh Sơn La là thiết thực; đáp ứng kịp thời việc quản lý vận hành hệ thống xử lý nước thải thành phố đã được đầu tư; tiến tới ứng dụng BIM vào quản lý dự án đầu tư giai đoạn 2 của dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La và phục vụ việc cải cách thủ tục hành chính trong quản lý đầu tư xây dựng trong thời gian tới.

          Để hoàn thiện các nội dung thuyết minh chuẩn bị cho nghiệm thu cấp tỉnh, đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu Ban chủ nhiệm đề tài phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục tiếp khảo sát, đánh giá thực trạng và vận hành, xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu chung (CDE); Xây dựng quy chế quản lý, hướng dẫn vận hành và duy trì hoạt động của toàn hệ thống; Lập quy trình áp dụng BIM vào công tác quản lý dự án cho Sở Thông tin và Truyền thông; Đưa ra phương án xử lý tài sản hình thành theo Nghị định 70/2018/NĐ-CP của Chính phủ thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước đảm bảo theo đúng quy định; Bám sát các nội dung triển khai đề tài theo tinh thần Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La về việc chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030.

    Trên cơ sở các ý kiến tham gia của các đại biểu, đơn vị chủ trì cùng nhóm nghiên cứu đề tài tiếp thu hoàn thiện các nội dung, chuyên đề đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo thuyết minh đã được phê duyệt./.

Bích Đào - Tú Hảo

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang