Hội thảo khoa học “Thực trạng giám sát của cộng đồng đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La”.
Lượt xem: 312

Ngày 29/9/2023, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng giám sát của cộng đồng đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La”. Đây là nội dung thuộc đề tài khoa học cấp tỉnh "Nghiên cứu nâng cao hiệu quả công tác giám sát cộng đồng đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La” do Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra chủ trì, TS. Nguyễn Quốc Văn làm chủ nhiệm.

          Tham dự Hội thảo, có đồng chí Giàng Thị Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Ủy ban MTTQ thành phố Sơn La và một số Ban giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

anh tin bai

Quang cảnh Hội thảo.

          Theo báo cáo đề dẫn tại Hội thảo: Những năm gần đây, việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng ngân sách nhà nước là một trong những ưu tiên để tạo nên sự thay đổi cơ bản và khá toàn diện đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La. Năm 2021, 2022, trên địa tỉnh có 2.766 dự án, chương trình tổng thể được triển khai, đây là dự án sử dụng vốn nhà nước chủ yếu là các công trình có tính chất trọng điểm, cấp thiết, đầu tư phát triển các hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kinh tế và xã hội góp phần vào mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới nhất là tại các vùng dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn... Các dự án đầu tư nói chung và dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng ngân sách nhà nước nói riêng trong quá trình thực hiện thường tiềm ẩn nhiều nguy cơ sai phạm, tham nhũng, tiêu cực. Trước nguy cơ và biểu hiện vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng ngân sách nhà nước, việc tăng cường giám sát - kiểm soát việc thực hiện các dự án này từ phía nhà nước và xã hội là đòi hỏi khách quan, tất yếu. Đồng thời, cũng là điều kiện quan trọng bảo đảm cho các dự án được triển khai có hiệu quả, đúng mục đích, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn.

          Từ năm 2018 đến năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã chủ trì 4.131 cuộc giám sát; tham gia 2.475 đoàn giám sát của cấp uỷ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND các cấp. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã tiến hành 3.094 cuộc giám sát.

          Thông qua các hoạt động giám sát, đã phát hiện sự bất cập của một số quyết định về chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư so với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; phát hiện một số vi phạm, bất cập trong chấp hành các quy định của chủ đầu tư; những việc làm xâm hại đến lợi ích cộng đồng; bất cập trong việc thực hiện công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong quá trình đầu tư…

anh tin bai

Đại biểu đại diện Thanh tra tỉnh phát biểu tham luận hội thảo.

          Tham luận tại Hội thảo, đại biểu đại diện Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh, Thanh tra tỉnh, đại diện MTTQ Việt Nam Thành phố và đại diện một số Ban giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn tỉnh đều khẳng định vai trò, tầm quan trọng của việc giám sát cộng đồng đối với dự án đầu tư cơ sở hạ tầng sử dụng ngân sách nhà nước, hoạt động sẽ nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phòng, chống tham nhũng, lãng phí của tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, các đại biểu đề cập nhiều nội dung, vấn đề trọng tâm như: Khó khăn, bất cập trong giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn cấp xã; giải pháp thực tiễn nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban giám sát đầu tư cộng đồng đối với các dự án cơ sở hạ tầng; kết quả công tác thanh tra và việc thực hiện phối hợp với MTTQ Việt Nam tỉnh…

          Phát biểu kết luận, TS. Nguyễn Quốc Văn tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu để tiếp tục bổ sung hoàn thiện các nội dung nghiên cứu của đề tài, qua đó đề xuất giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả giám sát của cộng đồng đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

                                                                                     Ánh Nguyệt

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang