Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 239

         Sáng ngày 13/7/2023, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Chi ủy các Chi bộ, các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Lưu Bình Khiêm - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị.

anh tin bai

Đồng chí Lưu Bình Khiêm - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì Hội nghị

          Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ, đảng viên công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Công tác chính trị, tư tưởng được quan tâm, nghiêm túc tổ chức nghiên cứu, quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và các văn bản pháp luật của nhà nước đến toàn thể đảng viên và quần chúng; Công tác kiểm tra, giám sát giữ gìn kỷ luật đảng được tổ chức thực hiện nghiêm túc; Chất lượng sinh hoạt đảng thường xuyên được quan tâm; Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; Toàn cơ quan, đơn vị đều nghiêm túc triển khai công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Lãnh đạo các đoàn thể tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào việc tổ chức thắng lợi các nghị quyết của Đảng, chủ trương, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

anh tin bai

Chi bộ Văn phòng Sở báo cáo tham luận tại Hội nghị

          Tại Hội nghị, đại diện các Chi bộ đã tham luận về các nội dung: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ; Nội dung công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng; Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

          Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lưu Bình Khiêm - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá cao về các kết quả nổi bật đã đạt được trong 6 tháng đầu năm: Tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 54/20223/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 về quy định nội dung, mức chi xét, tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La; Tham mưu xây dựng Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 21/3/2023 của Tỉnh ủy Sơn La và Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; Quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Xây dựng và thực hiện Kế hoạch số 562/KH-SKHCN ngày 13/4/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về triển khai các nhiệm vụ tại Khu nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ về nông, lâm nghiệp huyện Mộc Châu theo Công văn số 3020-CV/TU ngày 14/02/2023 của Thường trực Tỉnh ủy; làm việc với Học viện Nông nghiệp Việt Nam về nội dung khảo sát Khu nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ về nông lâm nghiệp huyện Mộc Châu theo nội dung biên bản hợp tác ký kết giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Sở khoa học và công nghệ Sơn La;...

          Đồng thời, đồng chí Giám đốc Sở cũng nhấn mạnh, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, các Chi bộ, đơn vị, phòng chuyên môn cần quan tâm quán triệt triển khai các văn bản của cấp trên, đặc biệt là các nội dung liên quan đến lĩnh vực ngành; tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh (Nghị quyết của HĐND tỉnh,...) về cơ chế, chính sách, ứng dụng trong hoạt động KHCN trên địa bàn; Tham mưu xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; Triển khai tốt các Chương trình, Dự án, hoạt động dịch vụ về tiêu chuẩn đo lường chất lượng; hoạt động thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ,...; Tiếp tục thực hiện các nội dung theo Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế sau cuộc giám sát về thực hiện cải cách hành chính theo Quyết định số 599-QĐ/TU ngày 10/3/2023 của Tỉnh ủy Sơn La về giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025; Rà soát công tác theo dõi, quản lý tài sản, tài sản hình thành từ các nhiệm vụ đã triển khai từ năm 2015 đến nay;... Chuẩn bị triển khai tốt các nhiệm vụ của kế hoạch hoạt động về Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2024.

anh tin bai

Đồng chí Lưu Bình Khiêm - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tặng giấy khen cho các cá nhân

          Đồng chí Lưu Bình Khiêm - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã tặng giấy khen cho 2 đảng viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Bích Đào - Tú Hảo

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang