Đồng chí Nguyễn Thành Công - Phó chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 398

         Ngày 05/6/2023, đồng chí Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về tình hình triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng cuối năm 2023. Tham dự buổi làm việc có Lãnh đạo Sở KH&CN, các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ

          Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2023. Theo báo cáo, hoạt động KH&CN trong 5 tháng đầu năm đạt được kết quả quan trọng, phục vụ thiết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sở đã tham mưu trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 09 văn bản chỉ đạo triển khai các hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN, trong đó tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 21/3/2023 về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; Tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 54/2023/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 quy định nội dung, mức chi xét, tặng Giải thưởng KH&CN tỉnh Sơn La cùng một số văn bản tham mưu thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030; Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2025....

          Công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ KH&CN được quan tâm triển khai, đã tổ chức bàn giao 12 kết quả các đề tài, dự án KH&CN đã nghiệm thu cho các sở, ngành, Trường đại học, cao đẳng, đơn vị trên địa bàn tỉnh ứng dụng vào thực tiễn; Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện 29 nhiệm vụ KH&CN chuyển tiếp từ năm 2021 sang (bao gồm: 24 đề tài cấp tỉnh, 04 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi nhóm Trung ương quản lý, 01 đề tài cấp thiết  địa phương cấp Quốc gia). Tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2023 đối với 09/13 đề tài theo Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 và Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 07/03/2023 của UBND tỉnh. Công tác Quản lý công nghệ và chuyên ngành tiếp tục triển khai 05 dự án xây dựng quản lý và phát triển thương hiệu sản phẩm chủ lực của tỉnh chuyển tiếp từ năm 2021 sang năm 2023; 05 dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030. Phối hợp triển khai dự án cấp Quốc gia “Đăng ký bảo hộ, khai thác quyền sở hữu trí tuệ phục vụ việc quản lý và phát triển thương hiệu các sản phẩm, dịch vụ du lịch lòng hồ sông Đà của tỉnh Sơn La”. Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện/thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức khảo sát, đánh giá tiềm năng xây dựng thương hiệu cho một số sản phẩm chủ lực của tỉnh; hỗ trợ kết nối các cá nhân khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh với các chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia nhằm thu hút, kết nối chuyên gia, nhà đầu tư, quỹ đầu tư, các nguồn lực khác phục vụ cho phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp. Các hoạt động về quản lý hoạt động sáng kiến, công tác thanh tra, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Hoạt động tư vấn áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan hành chính nhà nước, hoạt động thông tin và ứng dụng KH&CN có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó công tác thanh tra, kiểm tra về chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ, đo lường, chất lượng, sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường, việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, ghi nhãn hàng hóa đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn, kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng được triển khai đồng bộ góp phần quan trọng vào công tác chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng và kiểm soát, đảm bảo về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh; Đồng thời, thực hiện các nội dung của Đề án 100 về truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm OCOP; Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh, Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, triển khai Chương trình làm việc với Học viện Nông nghiệp Việt Nam về nội dung khảo sát Khu nghiên cứu ứng dụng KH&CN về nông lâm nghiệp huyện Mộc Châu theo nội dung biên bản hợp tác ký kết giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La.

          Tại buổi làm việc, Sở KH&CN đã nêu những khó khăn, vướng mắc về phân bổ dự toán ngân sách thực hiện các nhiệm vụ KH&CN phê duyệt năm 2023; việc xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ hằng năm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.... Đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 7 tháng cuối năm 2023

          Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của sở KH&CN trong 5 tháng đầu năm 2023, nhất là công tác tham mưu của Sở KH&CN trong xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực, công tác nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN, đồng thời chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc hiện nay. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Sở KH&CN, tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực KH&CN, quá trình triển khai đề tài, dự án phải thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục và pháp luật quy định, khẳng định được hiệu quả đề tài khi ứng dụng vào thực tiễn sản xuất; Tham mưu tờ trình đề nghị bổ sung dự toán ngân sách nhà nước cho việc tổ chức các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2023; Khẩn trương đề xuất chủ trương tổ chức hội nghị đánh giá công tác quản lý, xây dựng, phát triển thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2023; Nhất trí chủ trương hợp tác giữa Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với Công ty Phú Nhuận Farm trên tinh thần quy định của pháp luật về hợp tác, trong đó, xây dựng thí điểm mô hình, khảo nghiệm giống dâu tây từ nghiên cứu các giống dâu tây hiện có trên địa bàn tỉnh và nhập nội để tìm ra giống cho năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất. Đối với các mô hình thuộc đề tài nghiên cứu khoa học, Sở tham mưu UBND tỉnh cho phép kéo dài thời gian nghiên cứu, trong đó nêu rõ nguyên nhân, lý do khách quan cần phải gia hạn; Khẩn trương tham mưu văn bản trình UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND huyện, thành phố phối hợp triển khai thực hiện bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023 và hàng năm; Làm tốt công tác tổ chức cán bộ đảm bảo quy trình, quy định, dân chủ, tập trung; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về chấp hành quy định kinh doanh xăng dầu tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời rà soát lại toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quá trình triển khai nhiệm vụ của ngành để kịp thời tham mưu điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật.

 

                                                                      Ánh Nguyệt - Tú Hảo
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang