Kiểm tra dự án “Xây dựng mô hình sản xuất măng tây (Asparagus offcinalis L) tại tỉnh Sơn La”
Lượt xem: 308

Ngày 30/9/2023, Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất măng tây (Asparagus offcinalis L) tại tỉnh Sơn La” thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Lê Đình Hanh - Phó Giám đốc Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ Quốc gia, đồng chí Thân Ngọc Hoàng - Phó Vụ trưởng Vụ phát triển Khoa học và Công nghệ địa phương, đồng chí Nguyễn Duy Hoàng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La cùng các bộ phận chuyên môn.

anh tin bai

Đoàn công tác kiểm tra mô hình trồng măng tây thương phẩm tại xã Đông Sang, huyện Mộc Châu

         Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất măng tây (Asparagus offcinalis L) tại tỉnh Sơn La” do Hợp tác xã rau an toàn Tự Nhiên chủ trì, Ông Nguyễn Văn Sơn làm chủ nhiệm, dự án được triển khai từ tháng 12/2022 với mục tiêu phát triển rộng rãi mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất măng tây (từ giống, công nghệ trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản và thương mại) nhằm góp phần tạo nên bước phát triển mới, phát huy lợi thế vốn có về điều kiện đất đai gắn với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La. Qua gần 01 năm triển khai, đến nay đơn vị chủ trì dự án đã thành lập được Ban quản lý dự án; tiếp nhận 04 quy trình: Quy trình công nghệ nhân giống măng tây xanh bằng hạt ứng dụng công nghệ cao; quy trình chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cây măng tây xanh theo tiêu chuẩn VietGAP; quy trình công nghệ canh tác măng tây xanh ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ, chuyển giao quy trình công nghệ thu hái, bảo quản măng tây. Đồng thời, đào tạo được 05 học viên nắm bắt được các quy trình chăm sóc, thu hái, bảo quản… măng tây. Xây dựng nhà ươm giống quy mô 0,1 ha với 16.000 cây, xây dựng 02 mô hình trồng măng tây thương phẩm với diện tích 3000 m2 tại xã Đông Sang, huyện Mộc Châu và 5000 m2 tại xã Liên Hòa, huyện Vân Hồ.

anh tin bai

Mô hình măng tây thương phẩm tại xã Đông Sang, huyện Mộc Châu

          Qua kiểm tra thực tế diện tích măng tây thương phẩm tại xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, đoàn kiểm tra đề nghị đơn vị chủ trì thực hiện dự án tiếp tục theo dõi quá trình sinh trưởng, phát triển, phòng trừ sâu bệnh cho măng tây mô hình măng tây thương phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP, đối với mô hình sản xuất giống cần làm rõ tiêu chuẩn cây giống, tỷ lệ hao hụt, đánh giá nguyên nhân chủ quan, khách quan tỷ lệ hao hụt của cây giống để rút kinh nghiệm cho đợt sau. Tiếp tục theo dõi sát sao mô hình thương phẩm tại xã Liên Hòa, huyện Vân Hồ để đánh giá khả năng thích nghi đối với từng vùng. Quá trình thực hiện cần có nhật ký thực hiện dự án, thường xuyên báo cáo về Sở Khoa học và Công nghệ để xác nhận đối với các khối lượng công việc triển khai.

Bích Đào

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang