Sở Khoa học và Công nghệ họp giao ban công tác tháng 10 năm 2023
Lượt xem: 179

    Chiều ngày 03/11/2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức cuộc họp giao ban công tác tháng 10 năm 2023 tại Phòng họp Khu nghiên cứu ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ về nông, lâm nghiệp huyện Mộc Châu (Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo). Tham dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Lưu Bình Khiêm, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cùng tập thể lãnh đạo Sở, trưởng và phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.

      Theo báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 10/2023 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11/2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu ban hành Nghị quyết số 68/2023/NQ-HĐND ngày 04/10/2023 của HĐND tỉnh quy định định mức xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; Tổng hợp đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024 đợt 2; Thẩm định kinh phí đối với 04 đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh bổ sung thực hiện năm 2023; 05 đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã được phê duyệt đợt 1, đợt 2 năm 2023; Nghiệm thu tiến độ, đánh giá kết quả định kỳ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023; Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Báo cáo số 524-BC/TU ngày 20/9/2023 về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư” theo đề nghị của Ban Kinh tế Trung ương; Kiểm tra đột xuất, đặc thù về việc tuân thủ quy định tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Yên Châu, huyện Mộc Châu, huyện Mai Sơn. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam xây dựng Đề án hợp tác toàn diện triển khai các nhiệm vụ tại Khu nghiên cứu ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ về nông, lâm nghiệp Mộc Châu.

          Trong tháng 11/2023, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ như: Triển khai ký hợp đồng thực hiện các đề tài, dự án KHCN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện từ năm 2023 theo Quyết định số 2233/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh; Tổng hợp đề xuất đặt hàng của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện/thành phố về nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024; Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024; Tổ chức Hội đồng tư vấn nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh đối với 05 đề tài. Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) thực hiện nhiệm vụ cấp Quốc gia: “Đăng ký bảo hộ, khai thác quyền sở hữu trí tuệ phục vụ việc quản lý và phát triển thương hiệu các sản phẩm, dịch vụ du lịch lòng hồ sông Đà của tỉnh Sơn La bắt đầu thực hiện từ năm 2022”; Phối hợp với UBND huyện Phù Yên tổ chức Lễ Công bố nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Phù Yên” cho sản phẩm Gạo của huyện Phù Yên; Thông báo đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Sơn La giai đoạn 2021- 2025 và đến năm 2030, thực hiện từ năm 2024;....

anh tin bai

Đoàn công tác của Sở tham quan mô hình Lan Hồ điệp tại Khu nghiên cứu ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ về nông, lâm nghiệp huyện Mộc Châu

anh tin bai

Đồng chí Lưu Bình Khiêm, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kết luận cuộc họp

          Kết luận cuộc họp, đồng chí Lưu Bình Khiêm, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Phòng Quản lý Khoa học và công nghệ chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện các nội dung liên quan theo tiến độ đối với các đề tài, dự án KHCN cấp tỉnh thực hiện từ năm 2023 và chuyển tiếp từ các năm trước; dự án xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh; Phối hợp với UBND huyện Phù Yên tổ chức Lễ Công bố nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Phù Yên” cho sản phẩm Gạo của huyện Phù Yên;... Thanh quyết toán kinh phí theo quy định. Xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách năm 2024. Đối với các đơn vị thuộc Sở, đồng chí cũng chỉ đạo những nhiệm vụ cụ thể như: Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023 theo Kế hoạch của UBND tỉnh (đợt 1) theo Thông báo số 1481/TB-SKHCN ngày 22/9/2023; Tiếp tục triển khai nội dung phối hợp thực hiện các nhiệm vụ tại Khu nghiên cứu ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ về nông, lâm nghiệp huyện Mộc Châu giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Sở Khoa học và Công nghệ; Nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp (nhân giống Dâu tây sạch bệnh, trồng thử nghiệm Lan Kim tuyến, mô hình khởi nghiệp tại Khu nghiên cứu ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ về nông, lâm nghiệp huyện Mộc Châu); Thực hiện có hiệu quả các mô hình tại Khu nghiên cứu ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ về nông, lâm nghiệp huyện Mộc Châu; Tập trung triển khai mô hình nuôi Dúi mốc (Rhyzoms sinensis) trên địa bàn xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; Chuẩn bị công tác đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức và người lao động; tổ chức Hội nghị cán bộ công chức - tổng kết hoạt động; công tác thi đua khen thưởng năm 2023....

Tú Hảo

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang