Sở Khoa học và Công nghệ họp Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở năm 2023
Lượt xem: 165

 

          Ngày 20/11/2023, Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp, đánh giá sáng kiến cấp cơ sở năm 2023 với mục đích tìm kiếm, lựa chọn các sáng kiến là giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp có tính mới, hiệu quả áp dụng trong công việc, nghiệp vụ chuyên môn phạm vi cấp cơ sở. Tham dự có 7/7 thành viên trong Hội đồng, đồng chí Lưu Bình Khiêm, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ là Chủ tịch Hội đồng.

anh tin bai

Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở năm 2023

          Từ ngày 15/10/2023 đến  ngày 15/11/2023, Hội đồng sáng kiến cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận 4  hồ sơ đề nghị xét, công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở. Các giải pháp được xét, đánh giá và chấm điểm dựa trên 3 tiêu chí: Tính mới, tính sáng tạo; khả năng áp dụng của sáng kiến trong công việc. Các sáng kiến đều dựa trên tình hình thực tế công việc chuyên môn trong đơn vị, giúp cán bộ, viên chức triển khai công việc một cách chủ động, hiệu quả hơn. Theo đánh giá của Hội đồng, có 4/4 sáng kiến của Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đạt yêu cầu, bao gồm:

          1. Sử dụng kết nối thông minh, công nghệ 4.0 điều khiển nhiệt độ nhà màng, nhà lưới trồng Lan Hồ Điệp.

         2. Giải pháp ứng dụng công cụ thiết kế đồ họa Canva trong việc thiết kế banner, hình ảnh tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ.

          3. Sử dụng máy phun thuốc bảo vệ thực vật cải tiến, công suất nhỏ trong nông nghiệp

          4. Giải pháp cấy mẫu nằm ngang trên môi trường thạch trong nhân giống invitro cây Lan Kim Tuyến.

          Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Lưu Bình Khiêm, Giám đốc Sở đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong việc xem xét, đánh giá, chọn ra các giải pháp có tính sáng tạo, hiệu quả áp dụng vào thực tế, ghi nhận những nỗ lực, tâm huyết của các tác giả và nhóm tác giả thuộc cơ quan, đơn vị của Sở trong quá trình nghiên cứu, xây dựng và thuyết minh sáng kiến.

Tú Hảo

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang