Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 169

         Chiều ngày 27/12/2023, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hoàng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở KH&CN. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

anh tin bai

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2024

          Năm 2023, Đảng ủy Sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và đạt kết quả quan trọng như: Tham mưu xây dựng Nghị quyết số 54/2023/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND tỉnh Quy định nội dung, mức chi xét, tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La; Nghị quyết số 68/2023 ngày 04/10/2023 của HĐND tỉnh quy định nội dung, định mức xây dựng dự toán và định mức chi quản lý đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; Tham mưu triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới, cụ thể: Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 21/3/2023 của Tỉnh ủy Sơn La; Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 11/9/2023 của UBND tỉnh Sơn La; Xây dựng và thực hiện Kế hoạch số 562/KH-SKHCN ngày 13/4/2023 của Sở KH&CN về triển khai các nhiệm vụ tại Khu nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ về nông, lâm nghiệp huyện Mộc Châu theo Công văn số 3020-CV/TU ngày 14/02/2023 của Thường trực Tỉnh ủy; Phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam triển khai ứng dụng tại Khu nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ về nông lâm nghiệp huyện Mộc Châu; Phối hợp tổ chức Lễ Công bố nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Phù Yên” cho sản phẩm Gạo của huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La;...

          Trong công tác xây dựng Đảng và Đoàn thể, Đảng ủy chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và các văn bản pháp luật của nhà nước, nêu cao tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc thực hiện Điều lệ Đảng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thường xuyên nắm bắt tư tưởng của đảng viên, quần chúng và nắm bắt dư luận xã hội để kịp thời đề ra phương hướng giải quyết đảm bảo đúng quy định; Lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc và cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện quy định về dân chủ ở cơ sở, quy chế dân chủ, thực hiện công khai, minh bạch và Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí,...

         Tại Hội nghị, đại diện các Chi bộ: Văn phòng Sở;  Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã trình bày tham luận về các nội dung: Tham luận về nâng cao chất lượng công tác tham mưu; Tham luận về triển khai phong trào Dân vận khéo; Tham luận về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Tham luận về nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Duy Hoàng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở KH&CN. phát biểu bế mạc Hội nghị tổng kết

          Phát biểu bế mạc Hội nghị tổng kết, đồng chí Nguyễn Duy Hoàng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở KH&CN biểu dương những cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ, đảng viên trong năm vừa qua, đồng chí nhấn mạnh trong năm 2024 Đảng ủy tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm gồm: Hoạt động Quản lý khoa học và công nghệ; hoạt động quản lý công nghệ và chuyên ngành; hoạt động thanh tra, giải quyết đơn thư; hoạt động quản lý nhà nước và hoạt động dịch vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; hoạt động thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; công tác cải cách hành chính; triển khai hiệu quả, đúng quy định các Chương trình, Dự án, Đề án, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ,... Tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Sơn La lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Thực hiện tốt công tác tư tưởng đối với đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tạo được khối đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị; Tập trung xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong các Chi bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn được giao,…

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Duy Hoàng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở KH&CN tặng giấy khen tập thể Chi bộ Văn phòng Sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Duy Hoàng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở KH&CN. tặng giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          Ghi nhận thành tích đạt được, Đảng bộ Sở KH&CN tặng giấy khen cho 01 tập thể và các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

                                                    Tú Hảo

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang