Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022- 2025
Lượt xem: 408

         Với mục tiêu hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Sơn La thực hiện chuyển đổi số nhằm tối ưu hóa hoạt động, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế số của tỉnh. UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, với các nội dung cụ thể như sau:

          1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức:

          Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho doanh nghiệp thông qua các hoạt động truyền thông như: Báo điện tử, mạng xã hội, kênh truyền thanh, truyền hình của địa phương...; tổ chức các chuyên mục, chuyên đề về chuyển đổi số, lồng ghép trong kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số của tỉnh; Triển khai các khoá tập huấn, đào tạo về chuyển đổi số cho doanh nghiệp; tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; tổ chức đào tạo, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp về chuyển đổi số; đào tạo, tư vấn về chiến lược, kế hoạch chuyển đổi số cho các doanh nghiệp; kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử; Tổ chức đào tạo chuyên sâu theo quy mô, giai đoạn, lĩnh vực, nền tảng chuyển đổi số cụ thể cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Tổ chức hội thảo, hội nghị bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến về chuyển đổi số cho doanh nghiệp; phối hợp với các tổ chức, hiệp hội ngành nghề triển khai tổ chức các hội nghị về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo ngành, lĩnh vực.

          2. Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai chuyển đổi số:

          Tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn các doanh nghiệp tiềm năng, ưu tiên lĩnh vực sản xuất, chế biến, nông nghiệp, du lịch... để hỗ trợ chuyển đổi số; DNNVV được hỗ trợ theo nội dung và mức hỗ trợ quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 11, Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ; DNNVV được hỗ trợ chi phí để thuê mua, mua các giải pháp chuyển đổi số đã được công bố trên Cổng thông tin hoặc trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc trang thông tin của bên cung cấp. Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, tham gia các sàn thương mại điện tử, website có chức năng thương mại điện tử, kết nối, liên kết với các sàn giao dịch kết nối cung - cầu theo từng ngành, lĩnh vực; Hỗ trợ, tư vấn đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, mục tiêu và các điều kiện để thực hiện chuyển đổi số của doanh nghiệp được lựa chọn với các gói hỗ trợ chuyển đổi số chuyên biệt cho từng doanh nghiệp sau khi được đánh giá và lựa chọn; Tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 quan đến hoạt động của doanh nghiệp; hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí đi lại, xử lý thủ tục hành chính; Tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp có nhu cầu với các doanh nghiệp cung cấp giải pháp chuyển đổi số để triển khai thử nghiệm, tiến tới triển khai chính thức các giải pháp nền tảng; Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng chữ ký số, kê khai bảo hiểm xã hội, khai báo thuế điện tử, hóa đơn điện tử. Hỗ trợ DNNVV sử dụng các nền tảng số tham gia Chương trình để chuyển đổi số; Xây dựng và duy trì, vận hành trang thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số để cung cấp thông tin, kiến thức, tài liệu về chuyển đổi số doanh nghiệp; quản lý thông tin, kết quả hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp, tuyên truyền các mô hình thành công điển hình, giới thiệu các kinh nghiệm thực tiễn, đăng ký hỗ trợ trực tuyến; Hỗ trợ các cơ sở lưu trú ứng dụng các nền tảng chuyển đổi số vận hành trên điện toán đám mây trong công tác quản lý, phát triển kinh doanh, chăm sóc khách hành và quảng bá du lịch địa phương.

          UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, tham mưu với UBND tỉnh tổ chức, triển khai, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này; là đầu mối chỉ đạo, điều phối, tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp chuyển đổi số. Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông xây dựng kế hoạch lộ trình phát triển triển mạng cáp quang băng rộng, mạng di động 4G, 5G, bảo đảm hạ tầng số phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan báo, Đài Phát thanh và Truyền hình đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền về chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh về Kế hoạch này. Lồng ghép các nội dung phát triển nguồn nhân lực công nghệ số trong các kế hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin được xây dựng hằng năm. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các doanh nghiệp cung cấp nền tảng phục vụ chuyển đổi số, xây dựng danh mục các nhóm nền tảng số phù hợp với việc chuyển đổi số của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tổng hợp danh sách tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn các doanh nghiệp tiềm năng, ưu tiên lĩnh vực sản xuất, chế biến, nông nghiệp, du lịch... để hỗ trợ chuyển đổi số. Hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai chuyển đổi số theo mục. Tổng hợp danh sách tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn các doanh nghiệp tiềm năng, ưu tiên lĩnh vực sản xuất, chế biến, nông nghiệp, du lịch... để hỗ trợ chuyển đổi số. Hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai chuyển đổi số theo mục 2, phần III nêu trên. Sử dụng kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số của DNNVV để xem xét hỗ trợ phù hợp với năng lực tiếp nhận của DNNVV. Hằng năm, đề xuất kế hoạch và dự toán NSNN hỗ trợ DNNVV chuyển đổi số theo kế hoạch, dự toán của đơn vị (biểu mẫu tại Thông tư 06/2022/TT- BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) gửi Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối, tổng hợp.

Toàn văn Quyết định

Bích Đào

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang