Năm 2017

CôNG BỐ
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC Và CôNG NGHỆ
SỬ DỤNG NGâN SáCH NHà NƯỚC TỈNH SƠN LA NĂM 2017

STT

TêN NHIỆM VỤ KHOA HỌC Và CôNG NGHỆ

CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ

1

Nghiên cứu biện pháp phòng trừ sâu đục quả xoài.

Vũ Quang Giảng

2

Lịch sử các khu di tích kháng của tỉnh Sơn La trong kháng chiến chống thực dân pháp 1945-1954.

Vương Ngọc Oanh

3

Nghiên cứu và phát huy Di sản văn hóa thời tiền-sơ sử vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La.

CN. Vũ Thị Linh

4

Điều tra đánh giá khả năng thích ứng của cây Macadamia, dự báo về chế biến, tiêu thụ.

KS. Hoàng Thị Lý

5

Nghiên cứu, điều tra đánh giá để phát triển vùng trồng cam quýt tỉnh Sơn La.

Dương Gia Định

6

Đánh giá hiệu quả làm cơ sở cho mở diện mô hình tưới nhỏ giọt bằng công nghệ Israel vào sản xuất thâm canh cà phê tại Sơn La

ThS. Hoàng Thị Thanh Hà

7

Nghiên cứu đánh giá thực trạng và tiềm năng của cao nguyên Nà Sản phục vụ cho việc quy hoạch và phát triển kinh tế gắn với sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

GS.TS Phạm Tiến Dũng

8

Hội nhập kinh tế khu vực ASEAN thời cơ, thách thức và vị trí vai trò của tỉnh Sơn La

TS. Nguyễn Thị Lan Anh

9

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp tăng cường thực hiện chỉ thị số 25-CT/TU của Ban thường vụ tỉnh Ủy Sơn La

TS Lê Thị Vân Anh

10

Những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển tỉnh Sơn La giai đoạn 2016- 2020.

KS. Lê Hồng Minh

11

Mối quan hệ giữa quyền sử dụng đất nông nghiệp của các hộ gia đình và nhà đầu tư. Kinh nghiệm từ các địa phương trong nước và giải pháp đối với tỉnh Sơn La.

TS. Lê Thị Minh Châu

12

Thực hiện xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện nay- Thực trạng và đề xuất một số giải pháp.

ThS. Hoàng Phúc

13

Nghiên cứu chỉnh lý, biện soạn bổ sung lịch sử Đảng bộ huyện Yên Châu ( 1945-2015).

ThS. NGuyễn Thế Sang

14

Nghiên cứu chỉnh lý, biện soạn bổ sung lịch sử Đảng bộ huyện Phù Yên( 1945-2015).

CN. Hà Ngọc Ẳng

15

Nghiên cứu chỉnh lý, biện soạn bổ sung lịch sử Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai ( 1945-2015).

KS. Bùi Minh Tân

16

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bản tỉnh Sơn La đến năm 2020.

ThS. Cầm Thị Phòng

17

Xây dựng mô hình chế biến nước nắm từ cá nước ngọt lòng hồ tại huyện Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La.

ThS Nguyễn Thị Ngọc ánh
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang