Năm 2014

CôNG BỐ
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC Và CôNG NGHỆ
SỬ DỤNG NGâN SáCH NHà NƯỚC TỈNH SƠN LA NĂM 2014

STT

TêN NHIỆM VỤ KHOA HỌC Và CôNG NGHỆ

CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ

1

Ứng dụng quy trình công nghệ ghép và xây dựng mô hình thâm canh cà chua ghép trái vụ tại Mộc Châu, Sơn La.

Th.S Trương Văn Dư.

2

Xây dựng mô hình sản xuất hoa Hồng giống mới tại huyện Mộc Châu – tỉnh Sơn La.

KS. Nguyễn Văn Quý

3

Tuyển chọn, nhân giống một số giống cây Bơ có năng suất, chất lượng cao phù hợp trên địa bàn tỉnh Sơn La.

KS. Dương Gia Định

4

Nghiên cứu, xây dựng mô hình trồng một số giống cây ngắn ngày phù hợp với vùng bán ngập lòng hồ thuỷ điện Sơn La.

KS. Trần Xuân Hòa

5

Xây dựng mô hình nuôi cá Lăng chấm thương phẩm tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

KS. Lương Văn Vịnh

6

Điều tra đánh giá phân bố loài Thông 5 lá làm cơ sở khoa học cho việc bảo tồn và phát triển tại tỉnh Sơn La.

Th.S. Đỗ Văn ánh

7

Ứng dụng công nghệ lắng lọc, hạ thủy phần mật ong Sơn La đạt tiêu chuẩn nội tiêu và xuất khẩu.

CN. Hồ Văn Sâm

8

Nghiên cứu sản xuất chất đốt sạch từ phụ phẩm nông nghiệp quy mô hộ, cụm hộ gia đình tại tỉnh Sơn La.

Th.S. Phạm Thế Song

9

Triển khai ứng dụng phần mềm Edu_School_ Game tổ chức các chương trình ngoại khóa cho học sinh – sinh viên các trường chuyên nghiệp trên địa bàn Tỉnh Sơn La.

Th.S. Phạm Đình Thành

10

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào trong các trường chuyên nghiệp Tỉnh Sơn La.

TS. Nguyễn Văn Bao

11

Thực trạng và giải pháp về khuyến tài, bồi dưỡng tài năng các dân tộc tỉnh Sơn La giai đoạn 2015 – 2020.

NGƯT. Trần Luyến

12

Nghiên cứu nội dung và giải pháp xây dựng mô hình phát triển du lịch cộng đồng nhằm bảo tồn văn hoá, giảm nghèo và bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La.

TS. Nguyễn Huy Hoàng

13

Nghiên cứu những biến đổi điều kiện sống, đề xuất giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội các cộng đồng cư dân khu vực tái định cư thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La.

TS. Phạm Văn Lợi

14

Ứng dụng công nghệ thông tin để biên soạn và thiết kế bộ từ điển (đa ngôn ngữ - đa phương tiện) Việt – Thái – Mông – Anh.

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang