Các Phòng, Đơn vị trực thuộc Sở

THÔNG TIN GIAO DỊCH CHÍNH THỨC CỦA PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SƠN LA 
 

A. BAN GIÁM ĐỐC
1. GIÁM ĐỐC: Ông Lưu Bình Khiêm
 Điện thoại: 02123.852.493
 Emai: khiemlb.skhcn@sonla.gov.vn

2. PHÓ GIÁM ĐỐC: Ông Nguyễn Duy Hoàng
Điện thoại: 0212.3855.588
Email:hoangnd.skhcn@sonla.gov.vn

3. PHÓ GIÁM ĐỐC: Ông Hà Mạnh Hùng
Điện thoại: 0212.3853212
Email: hunghm.skhcn@sonla.gov.vn

4. PHÓ GIÁM ĐỐC: Ông Phan Ngọc Bắc
Điện thoại: 02123.857.417
Email: bacpn.skhcn@sonla.gov.vn

B. CÁC PHÒNG THUỘC SỞ

1. VĂN PHÒNG SỞ

Chánh Văn Phòng: Ông Đỗ Xuân Thành

Điện thoại: 0913073843
Email: thanhdx.skhcn

Phó Chánh Văn Phòng:  Bà Lê Diệu Thùy 

Điện thoại: 02123.854.751
Email:  thuyld.skhcn@sonla.gov.vn 

2. THANH TRA SỞ

Chánh Thanh Tra: Ông Trương Mạnh Hiển
Điện thoại: 0212.3856.982

Email: hientm.skhcn@sonla.gov.vn

3. PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Trưởng phòng: Ông Vũ Văn Khang

Điện thoại:0212.3856.980

Phó Trưởng phòng: Ông Lưu Hồng Biết 

Điện thoại: 096 5618506

C. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Chi Cục Trưởng: Ông Lò Thanh Sơn
Điện thoại: 0988363161
Email: sonlt.skhcn@sonla.gov.vn

 

 Phó Chi cục Trưởng: Ông Nguyễn Hữu Cường

 Điện thoại: 0912689767

Email:cuongnh.sonla@gmail.com

Phó Chi cục Trưởng: Ông Phan Mạnh Hà
Điện thoại: 0212.3789.977

Email: hapm.skhcn@sonla.gov.vn

 

2. TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Giám đốc: Ông Đỗ Mạnh Thắng

Điện thoại: 0912577319
Email: dothangtdc@gmail.com

 

Phó Giám đốc: Ông Điêu Khắc Đa

Điện thoại: 0915097523

Email: dkz2001.qn@gmail.com

Phòng đào tạo tư vấn về tiêu chuẩn đo lường chất lượng:
Phụ trách:  Điêu Khắc Đa - Phó Giám đốc
Điện thoại: 0915097523
Email: dkz2001.qn@gmail.com

Phó Trưởng phòng kiểm định: Ông Nguyễn Thanh Tùng
Điện thoại: 0915595378
Email: kiemdinh.sonla@gmail.com

Phó Trưởng phòng Thử nghiệm - Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Ông Phạm Văn Thế

3. TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Giám đốc: Bà Trần Thị Vân Anh
Điện thoại: 0916050880
Email: anhttv.skhcn@sonla.gov.vn 

Phó Giám đốc: Bà Đèo Thị Mai Hương
Điện thoại: 0969058280
Email: huongdtm.ttudkhcn@sonla.gov.vn

Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Anh Dũng
Điện thoại: 0983081984
Email: dungna.ttudkhcn@sonla.gov.vn

Trưởng phòng Tổng hợp: Bà Bùi Ánh Tuyết
Điện thoại: 0986594201
Email: tuyetba.ttudkhcn@sonla.gov.vn

Phó trưởng phòng Tổng hợp: Ông Đinh Quang Thanh
Điện thoại: 0212.3857.720
Email: thanhdq.ttudkhcn@sonla.gov.vn

Phó trưởng phòng Thông tin và Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Bà Phan Thị Bích Đào

Điện thoại: 0968337996
Email: daoptb.ttudkhcn@sonla.gov.vn

Phó Trưởng phòng Ứng dụng KHCN: Ông Tòng Văn Thanh
Điện thoại: 0212.3759.900
Email: thanhtv.ttudkhcn@sonla.gov.vn

Trưởng phòng Tổng hợp: Bà Bùi Ánh Tuyết
SĐT: 0212.3857.720
Email: tuyetba.ttudkhcn@sonla.gov.vn

Phó trưởng phòng Tổng hợp: Ông Đinh Quang Thanh
SĐT: 0212.3857.720
Email: thanhdq.ttudkhcn@sonla.gov.vn

Phó trưởng phòng Thông tin KHCN: Ông Lê Ngọc Chính 

SĐT: 0212.3753.959
Email: chinhln.ttudkhcn@sonla.gov.vn

Phó Trưởng phòng Ứng dụng KHCN: Ông Tòng Văn Thanh
SĐT: 0212.3759.900
Email: thanhtv.ttudkhcn@sonla.gov.vn

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang