Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2023
Lượt xem: 228

    Ngày 22/4/2023, Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch năm 2023 với mục tiêu đảm bảo các chỉ số về dữ liệu số; phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; an toàn, an ninh mạng.

    Năm 2023 được tỉnh Sơn La xác định là “Năm Chuyển đổi số”, với các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển Chính quyền số để thúc đẩy kinh tế số, xã hội số; phát huy hiệu quả chuyển đổi số để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp góp phần nâng cao các chỉ số cạnh tranh, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh và là nền tảng để đạt được các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh.

    Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Sơn La chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, tập huấn, hội thảo, hội thi... tìm hiểu về chuyển đổi số; quán triệt quan điểm chuyển đổi số là chuyển đổi tư duy, nhận thức và hành động cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, sinh viên, học sinh và nhân dân trong toàn tỉnh; Đẩy mạnh triển khai Đề án 06/CP về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử trong đó tập trung triển khai về kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư và triển khai các dịch vụ công thiết yếu trên địa bàn tỉnh để phục vụ chuyển đổi số; Nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở đồng bộ hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất trong toàn tỉnh; liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia; kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia và các Bộ, ngành để phục vụ công tác tìm kiếm, tra cứu, xác thực thông tin, số hóa và tái sử dụng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; Thí điểm triển khai mô hình đô thị thông minh, trước hết triển khai, cung cấp một số dịch vụ thông minh trong hoạt động quản lý, điều hành, giám sát, khám bệnh, chữa bệnh, dạy và học; Triển khai nền tảng số về nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc; Hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất; quảng cáo, mua bán sản phẩn trên sàn thương mại điện tử;…

Chi tiết Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2023

Bích Đào - Tú Hảo

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang