Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2023
Lượt xem: 184

    Ngày 22/4/2023, Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 10-KH/BCĐ về tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2023 với mục đích tuyên truyền sâu rộng, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nhân, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nâng cao nhận thức về nội dung cốt lõi, chủ yếu, những điểm mới về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác chuyên đổi số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khát vọng phát triển, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chuyển đổi số.

    Nội dung Kế hoạch tập trung về công tác chuyển đổi số, tìm kiếm các giải pháp hữu hiệu để lan tỏa chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

    1. Đối tượng dự thi

    - Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đang công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội (mỗi cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội các cấp có ít nhất 70% trở lên số lượng người tham gia).

    - Nhân dân là người Sơn La đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài tỉnh; người tỉnh ngoài, người nước ngoài quan tâm tham gia Cuộc thi.

    - Thành viên Ban Tổ chức; Tổ soạn thảo câu hỏi - đáp án Cuộc thi; Tổ thư ký, giúp việc Cuộc thi không được tham gia thi.

    2. Hình thức thi

    Thi trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Sơn La, mục “Thi tìm hiểu về chuyển đổi số”.

    3. Thời gian thi

     - Thời gian mở kỳ thi trực tuyến: 01 tháng, kể từ ngày phát động.

     - Bế mạc, trao giải cuộc thi: Ngày 10/10/2023 (Ngày Chuyển đổi số Quốc gia).

    Chi tiết nội dung Kế hoạch.

Bích Đào - Tú Hảo

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang