Kết quả triển khai chuyển đổi số 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 310

      Với quyết tâm vì sự phát triển bền vững, tỉnh Sơn La đã triển khai, thực hiện tốt việc chuyển đổi số trên địa bàn, bước đầu đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của tỉnh cũng như chương trình chuyển đổi số quốc gia. Trong 9 tháng đầu năm 2023, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số; 100% cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, huyện đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2023.

          Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh đã tổ chức các buổi Hội thảo, Hội nghị về chuyển đổi số, từ đó nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế số, xã hội số; nhất là cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện Chuyển đổi số. Đồng thời, giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân trên địa bàn tỉnh hiểu rõ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, công dân số đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển của doanh nghiệp, hợp tác xã và đời sống của nhân dân.

          Công tác truyền thông, tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số luôn được UBND tỉnh, huyện của tỉnh quan tâm bằng các hình thức khác nhau như: Cổng thông tin điện tử huyện, Cổng thông tin điện tử các xã, thị trấn; Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (VNPT - iOffice), trên các phương tiện thông tin truyền thông (Đài PTTH Sơn La, Báo Sơn La).

          Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục triển khai Kế hoạch phát triển Hạ tầng số, Kế hoạch phát triển Kinh tế số và Xã hội số, Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2024; Tổ chức triển khai các hoạt động của tỉnh Sơn La hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (ngày 10/10/2023); Đánh giá, phê duyệt kết quả xếp loại mức độ Chuyển đổi số năm 2023 của các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La;…

          Chi tiết Báo cáo số 455/BC-UBND

Tú Hảo

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang