Sơn La đẩy mạnh chuyển đổi số
Lượt xem: 401

          Chuyển đổi số là hướng đi đúng, kịp thời, bắt nhịp xu thế, tạo động lực phát triển mới cho Sơn La. Nghị quyết số 17-NQ/TU  ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh xác định: Chuyển đổi số là cơ hội để bứt phá vươn lên, là giải pháp mang tính đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hoàn thiện xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, kinh tế số và xã hội số là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt cần triển khai đồng bộ, toàn diện trong cả hệ thống chính trị.

          Với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, đến nay, chuyển đổi số ghi nhận có bước khởi đầu tích cực, hạ tầng số trên địa bàn Sơn La phát triển rộng khắp, triển khai mạng di động 4G đến tất cả các khu vực. Tỷ lệ xã có hạ tầng băng rộng cáp quang đạt 100%; tất cả cán bộ, công chức, viên chức các cấp được trang bị máy tính phục vụ hoạt động chuyên môn đạt 100%. Mạng truyền số liệu chuyên dùng các cơ quan Nhà nước triển khai, kết nối từ UBND tỉnh đến 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố...

          Đặc biệt quá trình phát triển chính quyền số, duy trì hiệu quả hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung, như: Hội nghị truyền hình trực tuyến 3 cấp từ tỉnh đến huyện, xã; mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của tỉnh; hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh...; ứng dụng chữ ký số đảm bảo việc trao đổi các văn bản điện tử nhanh, thuận lợi, an toàn thông tin. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến xã; đến hết ngày 31/3/2023, tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến/tổng số hồ sơ tiếp nhận trên địa bàn tỉnh đạt 52,71%, đã tích hợp 538 dịch vụ công trực tuyến 3, 4 của tỉnh trên cổng dịch vụ công quốc gia.

          Bên cạnh đó, nhiều hộ sản xuất nông nghiệp tại các địa phương đã tham gia sàn thương mại điện tử trong tiêu thụ nông sản nhằm thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp nông thôn. Các Sở, ngành của tỉnh phối hợp triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm nông sản, tổ chức tập huấn đào tạo các hợp tác xã trọng điểm của tỉnh, quảng bá xúc tiến thương mại, xuất khẩu nông sản tỉnh Sơn La trên sàn thương mại điện tử. Trong đó, Sở Công Thương thí điểm sàn giao dịch và truy xuất nguồn gốc xuất xứ nông sản tỉnh Sơn La, cập nhật thông tin 109 sản phẩm; 72 đơn vị sản xuất, kinh doanh lên sàn giao dịch.

anh tin bai

Mô hình “Sản xuất rau trong nhà kính” thuộc Dự án “Nông nghiệp thông minh vì thế hệ tương lai” tại xã Chiềng Hắc huyện Mộc Châu

          Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn vận động người dân tăng cường ứng dụng công nghệ số vào quy trình sản xuất, quản lý, giám sát nguồn gốc; ứng dụng công nghệ số trong quy trình sản xuất, cung cấp dịch vụ nông nghiệp… Đồng thời, đề xuất các cơ chế, chính sách, tạo đột phá nông nghiệp thông minh 4.0. Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, ứng dụng các thiết bị cảm biến và thiết bị thông minh được kết nối và điều khiển tự động trong suốt quá trình sản xuất.

anh tin bai

Người dân ứng dụng công nghệ cảm biến để theo dõi độ ẩm đất, dinh dưỡng đối với mô hình trồng ớt ngọt trong nhà kính tại xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu

          Trong thời gian tới, tỉnh Sơn La tiếp tục đẩy mạnh phát triển Chính quyền số để thúc đẩy chuyển đổi kinh tế số, xã hội số; phát huy hiệu quả chuyển đổi số để nâng cao năng lực, hiệu lực trong hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước.  Đồng thời tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp, phục vụ cải cách hành chính góp phần nâng cao các chỉ số cạnh tranh, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

                                                                                Ánh Nguyệt

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang