Sơn La xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số năm 2023
Lượt xem: 233

         Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra trong các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi số, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh để thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Ngày 13/12/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 292/KH-UBND chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2023.

         Năm 2023 được xác định là "Năm Chuyển đổi số", năm trọng tâm trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đy mạnh phát trin Chính quyền số để thúc đẩy chuyển đổi kinh tế số, xã hội số; phát huy hiệu quả chuyn đổi số để nâng cao năng lực, hiệu lực trong hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp góp phần nâng cao các chỉ số cạnh tranh, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh và là nền tảng để đạt được các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch 251/KH-UBND ngày 1/11/2021 của UBND tỉnh. Mục tiêu kế hoạch:          

         Đối với Chính quyền số: Phấn đấu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến trên tổng số dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ đạt 80%; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận của các dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ đạt 50%; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%; 100% văn bản được trao đổi qua môi trường mạng dưới dạng văn bản điện tử, được ký số bằng chữ ký số theo quy định (trừ văn bản mật); 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công toàn trình; 100% dịch vụ công trực tuyến được tích hợp, kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 25% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

          Đối với Kinh tế số: Phấn đấu tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%; 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số. Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu trên 2%.

          Mục tiêu Xã hội số: Phấn đấu tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng đạt 37,8%, tỷ lệ dân số có điện thoại di động thông minh đạt 58,45%, 100% người dân và doanh nghiệp được hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; 100% các trường học có ứng dụng công nghệ số trong công tác dạy học và hoạt động quản lý; Các bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế huyện, thành phố triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt đạt 100% ; Tỷ lệ hộ gia đình có địa chỉ số đạt 100%.

          Bảo đảm an toàn thông tin: Tối thiểu 80% hệ thống thông tin được xác định cấp độ và triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ, 90% thiết bị đầu cuối được cài đặt giải pháp bảo vệ; 100% máy tính tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; 60% máy tính tại UBND cấp xã được cài đặt nền tảng phòng chống mã độc theo mô hình quản trị tập trung của tỉnh; 100% cán bộ, công chức, viên chức,  cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước được tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về an toàn thông tin.

          Để đạt mục tiêu kế hoạch chuyển đổi số năm 2023, tỉnh Sơn La đề ra 10 nhiệm vụ cần thực hiện đó là: Nâng cao về  nhận thức số; Thể chế số; Hạ tầng số; Dữ liệu số; Nền tảng số; Nhân lực số; An toàn thông tin mạng; Chính quyền số; Kinh tế số; Xã hội số. Đẩy mạnh tăng cường và nâng cao hiệu quả ng dụng công nghệ truyền thông mới, mạng xã hội trong công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến thông tin và triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số; Tổ chức tuyên truyền về chuyển đổi số, ứng dụng số, kỹ năng số cho người dân trên các nền tảng truyền thông của tỉnh.

Kế hoạch 292/KH-UBND chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2023.

                                                                               Ánh Nguyệt 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang