Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (papi) năm 2022
Lượt xem: 806

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI cấp tỉnh năm 2022, ngày 28/6/2022 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND về khắc phục tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI năm 2022 với mục đích: Nâng cao chất lượng điều hành, quản trị và hành chính công của chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở, xây dựng nền hành chính minh bạch, liêm chính, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp đối với Nhân dân; đồng thời, phát huy sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng và giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật. Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế kết quả Chỉ số PAPI năm 2021 và cải thiện các chỉ số nội dung, nâng cao thứ hạng Chỉ số PAPI năm 2022, phấn đấu xếp vào nhóm các tỉnh, thành phổ đạt điểm trung bình cao trở lên.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 10/2/2022 của UBND tỉnh về việc nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2022. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ có liên quan trực tiếp đến Chỉ số PAPI, trong đó đặc biệt là tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ khi giải quyết hồ sơ, công việc phục vụ tổ chức và công dân. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương; duy trì và phát huy hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến nhất là các thủ tục về lĩnh vực cấp phép xây dựng, chứng nhận quyền sử dụng đất.

UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra phải đảm bảo thiết thực hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, địa phương; trong quá trình thực hiện xác định mức độ hài lòng của cá nhân phải đảm bảo thực chất, phản ánh đúng thực trạng hiệu quả hoạt động của nền hành chỉnh; Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Phát huy sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân vào quá trình xây dựng, thực thi và giám sát việc thực thi chính sách pháp luật; góp phần xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu phục vụ tổ chức và công dân tốt hơn.

Toàn văn Kế hoạch:

                                                                       Lê Luyến

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang