Kế hoạch tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2023
Lượt xem: 152

         Ngày 9/6/2023, UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 157/KH-UBND về tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2023 với các nội dung: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách; Trách nhiệm giải trình với người dân; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công; Quản trị môi trường; Quản trị điện tử.

         Kế hoạch tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2023 nhằm nâng cao chất lượng điều hành, quản trị và hành chính công của chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở, xây dựng nền hành chính minh bạch, liêm chính, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp đối với Nhân dân; phát huy sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng và giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế kết quả Chỉ số PAPI năm 2022 và cải thiện các chỉ số nội dung, nâng cao thứ hạng Chỉ số PAPI năm 2023, phấn đấu xếp vào nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm trung bình cao trở lên.

          Chi tiết Kế hoạch.

                                                                                                     Tú Hảo

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang