Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 549

Nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, cán bộ công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh hiểu rõ được trách hiệm và tạo sự đồng thuận với công tác cải cách hành chính, cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) đối với việc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Ngày 25/02/2022, Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh ban hành Kế hoạch số 04/KH-BBT về tuyên truyền công tác cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Theo Kế hoạch yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác thông tin tuyên truyền cần được triển khai liên tục, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bằng nhiều hình thức, phương thức mới, phong phú, đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng; lồng ghép với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật Nhà nước, đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt tìm hiểu thông tin của người dân trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền, phổ biến kết quả Chỉ số CCHC (PARINDEX), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), Chỉ số Hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số năng lực cạnh (PCI) cấp tỉnh, xếp hạng mức độ Chính quyền số của các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La (ICT Index), Chỉ số Công khai Ngân sách tỉnh (POBI) thông qua các tài liệu. Kết quả cụ thể của các tiêu chí, tiêu chí thành phần của các chỉ số; ý nghĩa, tác động của các chỉ số đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ, thu hút đầu tư về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; công khai quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành, lĩnh vực; quy hoạch xử dụng đất đai, quy hoạch xây dựng đô thị...trên địa bàn tỉnh nhằm tăng tính minh bạch, tiếp cận thông tin cho người dân, doanh nghiệp. Biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến trong công tác cải cách hành chính; phê phán những biểu hiện tiêu cực trì trệ, có hành vi gây khó khăn, phiền hà người dân; giới thiệu các điển hình tốt về cải cách hành chính.

Công khai báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng hàng năm của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng; Công khai số điện thoại, hộp thư điện tử của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, thường xuyên tổ chức các cuộc gặp, đối thoại với nhân dân....Công bố công khai, minh bạch các Quyết định công bố thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh/Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

 

Toàn văn Kế hoạch

                                                   Lê Luyến

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang