Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính để nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 620

Nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh hiểu rõ được trách nhiệm và tạo sự đồng thuận với công tác cải cách hành chính, cải thiện Chỉ số PAPI đối với việc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, tiết kiệm chi phí của người dân, tổ chức và nguồn lực xã hội. Ngày 11/10/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 252/KH-UBND tuyên truyền về cải cách hành chính để nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào một số nội dung như: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân hiểu đầy đủ và thực hiện các quy định của Luật tiếp cận thông tin, Luật Tiếp công dân, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo...Tạo điều kiện cho nhân dân được biết, được bàn, được tham gia thực hiện hoặc kiểm tra, giám sát việc thực hiện, để nhân dân nói lên nguyện vọng, phản ánh kiến nghị, tham gia đóng góp ý kiến vào các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, các cơ chế, chính sách của Trung ương cũng như của địa phương. Tuyên truyền các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ, thu hút đầu tư; về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; công khai quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành, lĩnh vực; quy hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch xây dựng, đô thị... trên địa bàn tỉnh nhằm tăng tính minh bạch, tiếp cận thông tin cho người dân, doanh nghiệp. Công khai kịp thời những thông tin về chính sách xã hội cho người nghèo để nhân dân biết, nhân dân bàn, giám sát thực hiện; Công khai báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng hàng năm của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuyên truyền các nội dung về xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Tuyên truyền Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX), Chỉ số sẵn sàng về ứng dụng Công nghệ thông tin (ICT INDEX); thông tin kết quả đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với chất lượng các dịch vụ được cung cấp. Tuyên truyền về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC)...

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí và hệ thống thông tin cơ sở và phối hợp với các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính để nâng cao Chỉ số PAPI thông qua việc xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, bản tin chuyên ngành, trang cổng thông tin điện tử, tạp chí, ấn phẩm với nhiều nội dung tin, bài phong phú và đa dạng; giao Báo Sơn La; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thông qua việc xây dựng chuyên trang, chuyên mục về cải cách hành chính để nâng cao Chỉ số PAPI trên địa bàn tỉnh Sơn La; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động thường xuyên cập nhật các thông tin về nỗ lực cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

Chi tiết xem văn bản tại đây:

                                                       Lê Luyến

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang