Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2023
Lượt xem: 224

         Trong Quý III năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã nghiêm túc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ công chức, viên chức, kết quả cụ thể như sau:

           1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

          Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo về cải cách hành chính của UBND tỉnh; Tập trung tuyên truyền tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức các nội dung về xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó, chú trọng tuyên truyền các nội dung về cải thiện và nâng cao các chỉ số: Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX), thông tin kết quả đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với chất lượng các dịch vụ được cung cấp.

          Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, ban hành báo cáo: Báo cáo số 268/BC-SKHCN ngày 16/6/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ Kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ tháng 6 năm 2023; Báo cáo số 327/BC-SKHCN ngày 18/7/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ tháng 7 năm 2023; Báo cáo số 361/BC-SKHCN ngày 17/8/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ Kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ tháng 8 năm 2023. Từ ngày 15/6/2023 đến hết ngày 13/9/2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao 243 nhiệm vụ. Trong đó, số nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn 184 nhiệm vụ; số nhiệm vụ đang thực hiện 59 nhiệm vụ.

          2. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

          Sở Khoa học và Công nghệ đã tuyên truyền các quy định của pháp luật có liên quan đến các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và công chức, viên chức qua Phần mềm quản lý văn bản tỉnh Sơn La, Trang thông tin điện tử của Sở để nghiên cứu, triển khai áp dụng; Đăng tải các quy định trong lĩnh vực Khoa học công nghệ trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La theo địa chỉ https://sokhoahoc.sonla.gov.vn/ tại Mục “VĂN BẢN KH&CN” và mục “PHÁP LUẬT”.

          Từ ngày 15/6/2023 đến hết ngày 13/9/2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận 03 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, đã thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính và trả trước hạn 03 hồ sơ.

          Hoạt động xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số cũng được Sở quan tâm, triển khai có hiệu quả ứng dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành điện tử iOffice của tỉnh tạo thuận lợi trong việc trao đổi, xử lý thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả và tiết kiệm; Ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiệp vụ công tác hằng ngày như nghiên cứu, tìm hiểu thông tin nội dung các văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến công tác chuyên môn; Tiếp tục thực hiện rà soát TTHC để tiết kiệm thời gian và chi phí cho tổ chức và cá nhân.

          Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ theo Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023; Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt cơ chế tự chủ đối với 02 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở (Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo); Tham mưu kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ toàn ngành gắn với thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023; Thực hiện tốt công tác quy hoạch đội ngũ công chức, viên chức có chất lượng theo giai đoạn;...

          Chi tiết Báo cáo số 402/BC-SKHCN

Tú Hảo

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang