Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kế hoạch nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công năm 2023
Lượt xem: 239

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh là một công cụ giám sát chính sách nhằm đánh giá trải nghiệm và sự hài lòng của người dân đối với hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp trung ương và cấp địa phương trong quản trị, hành chính công và cung cấp dịch vụ công. Để phát huy sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng, thực thi, giám sát việc thực thi chính sách pháp luật, góp phần xây dựng Sở Khoa học và Công nghệ dân chủ, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng được yêu cầu phục vụ tổ chức, công dân tốt hơn. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm của công chức lãnh đạo, quản lý của Sở trong nỗ lực cải thiện chỉ số PAPI của sở. Ngày 09/02/2023 Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kế hoạch số 156/KH-SKHCN về nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công năm 2023. Kế hoạch bao gồm 8 nội dung cần triển khai thực hiện, đó là: Công khai minh bạch trong hoạch định chính sách; Trách nhiệm giải trình với người dân; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công; Quản trị môi trường và Quản trị điện tử.

          Với các nội dung đưa ra, giải pháp thực hiện phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, trong đó: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến thực hiện luật tiếp cận thông tin; Tổ chức tiếp dân, đối thoại giữa người đứng đầu với nhân dân; Thực hiện công khai số điện thoại, hộp thư điện tử người đứng đầu, thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền; Kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ hủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Sơn La..... Qua đó xác định mức độ hài lòng của cá nhân và phản ánh thực chất đúng hoạt động của nền hành chính.

          Nội dung kế hoạch số 156/KH-SKHCN.

                                                            Ánh Nguyệt 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang