Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023
Lượt xem: 256

         Để triển khai có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, ngày 24/02/2023, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kế hoạch số 274/KH-SKHCN về Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023. Theo kế hoạch, trong năm 2023 tiếp tục rà soát, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định, công bố thủ tục hành chính; Đảm bảo 100% thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được công bố, công khai đẩy đủ, kịp thời đúng quy định. Đồng thời, tiếp nhận, xử lý 100% phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính. Đảm bảo mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt trên 90%.

          Trên cơ sở đó, Sở Khoa học và Công nghệ giao nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai có hiệu quả nội dung kế hoạch, phối hợp thông tin, kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. Nâng cao ý thức trách nhiệm mỗi cán bộ công chức, viên chức trong việc kiểm soát thủ tục hành chính cũng như cải cách hành chính trong thời gian tới.  

Nội dung kế hoạch số 274/KH-SKHCN

                                            Ánh Nguyệt

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang