Triển khai Kết luận số 514-KL/TU ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Lượt xem: 1118

Ngày 26/4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 1467/UBND-NC về Triển khai Kết luận số 514-KL/TU ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: Quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ tại Kết luận số 514-KL/TU ngày 28.3.2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các Kế hoạch về đẩy mạnh cải cách hành chính đã ban hành; Tiếp tục xác định cải cách thủ tục hành chính là một khâu đột phá, phải được triển khai quyết liệt, mạnh mẽ, đồng bộ thực chất, hiệu quả ở tất cả các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện cải cách hành chính. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước cấp trên trực tiếp về kết quả cải cách hành chính và những đánh giá của tổ chức, công dân về chất lượng phục vụ của cơ quan, đơn vị mình; tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết các "nút thắt" tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu nông, lâm, thủy sản và phát triển đô thị, du lịch; tập trung tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh; tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý theo Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân; cung cấp các tiện ích thông minh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khi giải quyết hồ sơ TTHC, không để tình trạng kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực, phiền hà cho nhân dân; tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC, giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ; tiếp tục rà soát, sắp xếp các cơ quan chuyên môn và tổ chức bộ máy của các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; rà soát Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc phạm vi giải quyết của cơ quan, đơn vị.

Giao Văn phòng UBND tỉnh: Hướng dẫn việc rà soát TTHC và báo cáo UBND tỉnh công bố kết quả rà soát, đơn giản hóa các TTHC; tăng cường kiểm tra công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC theo thẩm quyền; tham mưu, triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu, tổ chức triển khai các kiosk thông minh tại Bộ phận một cửa để tư vấn, hướng dẫn kê khai, chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính tự động mà không cần phải có sự hỗ trợ, tiếp nhận trực tiếp của cán bộ một cửa; tổ chức các quầy tiếp nhận hồ sơ cho người già, phụ nữ mang thai, người khuyết tật,...

Các cơ quan: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, các cơ quan thông tin, báo chí Trung ương đặt tại địa phương, Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị: Tiếp tục duy trì chuyên mục, chuyên trang về cải cách hành chính, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền một cách sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa và các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2022 và giai đoạn 2021-2025; tiếp nhận ý kiến phản hồi của người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức về cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; tăng cường đưa tin, bài, phóng sự tuyên truyền về các nội dung nổi bật về kết quả cải cách hành chính trên từng lĩnh vực cụ thể, những hoạt động, sáng kiến, các mô hình, điển hình tốt, cách làm hay đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú và phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Chi tiết văn bản xem tại đây

                                                    Ánh Nguyệt

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang