Kết quả hoạt động Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2024
Lượt xem: 40

         Ngày 22 tháng 4 năm 2024, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số (Tỉnh ủy Sơn La) đã ban hành báo cáo số 26/BC-BCĐ về kết quả hoạt động Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2024.

         Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Ban Chỉ đạo đã ban hành Kế hoạch số 25-KH/BCĐ ngày 23/02/2024; các Tổ công tác của Ban Chỉ đạo đã ban hành Kế hoạch công tác năm 2024, tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh. Đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2024 (Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

          Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi số, các mô hình chuyển đổi số hiệu quả thông qua phương tiện thông tin đại chúng và truyền thông mạng xã hội; Chỉ đạo xây dựng và ban hành Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiện toàn tổ chức, bộ máy, thiết lập mạng lưới đơn vị chuyên trách và nhân sự hỗ trợ triển khai chuyển đổi số từ tỉnh đến cơ sở theo Quyết định số 1690/QĐTTg ngày 26/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ đạo xây dựng Kiến trúc chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số tỉnh Sơn La phiên bản 3.0 theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; Chỉ đạo hoàn thiện, trình phê duyệt Đề án mô hình phòng học thông minh; tiếp tục triển khai các quy trình, thủ tục, triển khai dự án đầu tư thuộc đề án mô hình Bệnh viện thông minh,…

    Chi tiết báo cáo số 26/BC-BCĐ

                                                                                                                                              Tú Hảo 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang