Tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và đề xuất nhiệm vụ triển khai 3 tháng cuối năm 2023 về chuyển đổi số
Lượt xem: 331

         Trong 9 tháng đầu năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tuyên truyền, quán triệt về chuyển đổi số, kết quả thực hiện các nhiệm vụ như sau:

        1. Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Sở để chỉ đạo các phòng, đơn vị triển khai, ứng dụng chuyển đổi số bảo đảm tập trung, thống nhất.

        2. Thường xuyên đăng tải tin, bài, văn bản về chuyển đổi số lên Trang thông tin điện tử của Sở.

        3. Tuyên truyền, quán triệt tới cán bộ, viên chức của đơn vị tham gia Cuộc thi Tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2023 do Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Sơn La phát động.

          Trong 3 tháng cuối năm,  Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 17-NQ-TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2015, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 13/12/2022 của UBND tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2023; Kế hoạch hoạt động số 2513/KH-KTS ngày 23/12/2023 của Tổ Kinh tế số; Kế hoạch số 2164/KH-SKHCN ngày 30/12/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ. Đồng thời, khai thác, sử dụng có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành; Cung cấp đầy đủ số liệu lên trung tâm điều hành thông minh IOC của tỉnh trong năm 2023 và các năm tiếp theo,...

    Chi tiết Báo cáo số 392/BC-SKHCN

Tú Hảo

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang