KẾ HOẠCH Hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng thuộc trách nhiệm quản lý của ngành khoa học và công nghệ năm 2024
Lượt xem: 144

KẾ HOẠCH Hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng thuộc trách nhiệm quản lý của ngành khoa học và công nghệ năm 2024

Phụ lục iii

Phụ lục ii

Phụ lục i

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang