Hội nghị Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập
Lượt xem: 333

Ngày 23/9, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến “Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập”. Dự hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ có đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; các tổ chức quốc tế, các viện nghiên cứu; các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Tại nước ta, thị trường khoa học và công nghệ đã được hình thành, từng bước hoàn thiện và đã đạt được một số kết quả nhất định. Từ năm 2011 đến nay, bộ máy quản lý khoa học và công nghệ được hình thành và từng bước được kiện toàn từ Trung ương đến địa phương; trên 800 tổ chức trung gian thị trường khoa học và công nghệ các loại đã được hình thành, trong đó, trên 20 sàn giao dịch công nghệ tại các địa phương, 1 sàn giao dịch vùng Duyên hải Bắc Bộ; cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin khoa học và công nghệ và nền tảng dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghệ đang hoạt động có hiệu quả. Giá trị giao dịch hàng hóa khoa học và công nghệ tăng với tốc độ bình quân đạt 20,9%/năm; tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị trung bình giai đoạn 2016-2020 đạt 12,47%.

Đồng chí Lưu Bình Khiêm - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện UBND tỉnh Sơn La phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đưa ra những hạn chế, điểm nghẽn và nguyên nhân. Từ đó, đưa ra các giải pháp phát triển mãnh mẽ thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2030. Phát biểu tham luận tại Hội nghị, đồng chí Lưu Bình Khiêm - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đại diện tỉnh Sơn La giới thiệu về tiềm năng, lợi thế về phát triển KHCN gắn với phát triển nông nghiệp, đặc biệt là các loại cây công nghiệp, cây ăn quả, tỉnh Sơn La đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển. Những cơ chế, chính sách của tỉnh về hỗ trợ các doanh nghiệp khoa học công nghệ, hỗ trợ phát triển thị trường khoa học công nghệ. Đồng thời, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học công nghệ, tập trung và hướng tới địa phương, đặc biệt là các tỉnh miền núi như Sơn La. Nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách tài chính về chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất kinh doanh. Thành lập các tổ chức trung gian đủ năng lực để hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương tìm kiếm công nghệ, chuyển giao công nghệ. Tăng cường tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, chuyển giao trong lĩnh vực phát triển thị trường khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo cho cán bộ quản lý; các doanh nghiệp ở địa phương. Hỗ trợ kết nối giữa bên cung về công nghệ và bên cầu về công nghệ là các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nhấn mạnh: Thị trường khoa học công nghệ ở nước ta là một trong những yếu tố quan trọng trong thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phát triển mạnh mẽ thị trường khoa học công nghệ là một trong các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đầu tư, đã ban hành, triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách có liên quan, thị trường khoa học công nghệ bước đầu được hình thành, phát triển và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, so với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và so với một số thị trường khác, thị trường khoa học công nghệ phát triển chậm, còn nhiều vướng mắc, chưa gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng với nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Để phát triển mạnh mẽ thị trường khoa học công nghệ đến năm 2030, các cấp, bộ, ngành cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện môi trường pháp lý hỗ trợ phát triển, thúc đẩy phát triển nguồn cầu của thị trường khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp; thúc đẩy phát triển nguồn cung của thị trường khoa học và công nghệ; phát triển các tổ chức trung gian; tăng cường hoạt động xúc tiến thị trường khoa học công nghệ; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, truyền thông và hội nhập quốc tế về thị trường khoa học công nghệ; phát triển hạ tầng quốc gia của thị trường khoa học công nghệ.

Phan Dương

Tin khác
1 2 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang