Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia tổ chức Hội nghị “Tập huấn nghiệp vụ thông tin, thống kê KH&CN" tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Lượt xem: 373
Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin, thống kê KH&CN năm 2018 đã được Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, ngày 09/11/2018, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia tổ chức Hội nghị “Tập huấn nghiệp vụ thông tin, thống kê KH&CN" tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin, thống kê KH&CN năm 2018 đã được Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, ngày 09/11/2018, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia tổ chức Hội nghị “Tập huấn nghiệp vụ thông tin, thống kê KH&CN" tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tham dự Hội nghị có ông Trần Đắc Hiến - Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia, bà Lê Vinh Liên Trang - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa và gần 80 đại biểu là Lãnh đạo và chuyên viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thông tin, thống kê KH&CN tại các tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN tại các bộ, ngành và địa phương.

ông Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia phát biểu khai mạc
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Đắc Hiến đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thông tin, thống kê KH&CN trong việc cung cấp thông tin đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của đất nước. Đánh giá những kết quả đã đạt được như bảo đảm hành lang pháp lý về thông tin, thống kê KH&CN tương đối đầy đủ, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước; công tác phục vụ thông tin, đặc biệt là thông tin phục vụ lãnh đạo tiếp tục được chú trọng nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức, tăng cường gắn kết chặt chẽ hơn với nhu cầu thực tế xã hội trong nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh; công tác xây dựng, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN là tiền đề, là công cụ quan trọng và thiết yếu đảm bảo cho việc công khai, minh bạch trong hoạt động KH&CN và kết quả hoạt động KH&CN, đặc biệt về sự cần thiết phải công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN nhằm tránh trùng lặp trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; công tác thống kê KH&CN ngày càng được chú trọng, đa số các tổ chức đã nhận thức rõ được yếu tố quan trọng của thông tin thống kê nên số liệu cập nhật đúng, đủ, chính xác theo quy định; công tác giao dịch thông tin công nghệ và thiết bị được tổ chức theo hình thức Techmart chuyên đề hoặc triển lãm nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu các thành tựu nghiên cứu KH&CN, xúc tiến phát triển thị trường KH&CN, đưa các sản phẩm KH&CN đến người sử dụng; v.v..
Bên cạnh đó, ông Trần Đắc Hiến cũng nêu một số khó khăn khi các tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập và thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Tính đến thời điểm này, có 40 tỉnh đã phê duyệt phương án tự chủ, trong đó trên 80% tổ chức tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; 18 tỉnh đã sáp nhập, hợp nhất các đơn vị sự nghiệp thành 01 đơn vị sự nghiệp, trong đó có 14 đơn vị về thông tin, thống kê KH&CN.
Hội nghị tập trung vào các nội dung chính về quản lý nhà nước về hoạt động thông tin, thống kê KH&CN; kết quả hoạt động thông tin công nghệ và thiết bị và định hướng hoạt động trong thời gian tới; hướng dẫn thực hiện thu thập các chỉ tiêu thống kê về KH&CN, các điều tra thống kê về KH&CN và chế độ báo cáo thống kê về KH&CN; Giới thiệu Hệ tri thức Việt số hóa; Duy trì và phát triển Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam (VinaREN); Giới thiệu về Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN và hướng dẫn sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin KH&CN (STI).

Toàn cảnh Hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự và Lãnh đạo Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã tiến hành trao đổi, thảo luận và giải đáp về những khó khăn, vướng mắc khi triển khai công tác thông tin, thống kê KH&CN.
Hội nghị “Tập huấn nghiệp vụ thông tin, thống kê KH&CN" được tổ chức với mục tiêu nâng cao năng lực của cán bộ công chức, viên chức thực hiện công tác thông tin, thống kê KH&CN tại các bộ, ngành và địa phương và cũng là cơ hội gắn kết, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm triển khai có hiệu quả tại một số bộ, ngành và địa phương nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác thông tin, thống kê KH&CN trong thời gian tới.
Nguồn: Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang