Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh” năm 2022
Lượt xem: 429

         Làng Sáng chế và Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo TECHFEST 2022 cùng Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng các đơn vị phối hợp tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh” với mục tiêu thúc đẩy phát triển các ý tưởng, dự án, sản phẩm đổi mới sáng tạo, sáng chế để tạo ra giá trị hữu ích cho cuộc sống, nâng cao hình ảnh, vị thế của đất nước; xây dựng, hình thành và phát triển văn hóa sở hữu trí tuệ; gắn quyền sở hữu trí tuệ với các hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển, sản xuất kinh doanh nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

          I. KHUNG THỜI GIAN

          1. Vòng Sơ loại: Ngày 31/08/2022: Ban Tổ chức phát động Cuộc thi.

          Từ 12h00 ngày 01/09/2022 đến hết 23h00 ngày 25/09/2022: Ban Tổ chức nhận hồ sơ dự thi Vòng Sơ loại.

          Ngày 10/09/2022 và ngày 17/09/2022: Ban Tổ chức hướng dẫn thí sinh xây dựng hồ sơ dự thi (trực tuyến).

          Từ ngày 25/09/2022 đến hết ngày 30/09/2022: Ban Giám khảo chấm các bài dự thi được gửi về tại Vòng Sơ loại.

         Ngày 01/10/2022: Ban Tổ chức công bố kết quả Vòng Sơ loại trên trang Cuộc thi; Fanpage Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ, fanpage Đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các kênh truyền thông của Cuộc thi.

          2. Vòng Bán kết: Từ ngày 02/10/2022 đến hết ngày 04/10/2022: Đào tạo

          Từ ngày 05/10/2022 - 07/10/2022: Các đội dự thi được phép điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện, ý tưởng/dự án trên trang Cuộc thi.

          Từ ngày 08/10/2022 đến hết ngày 12/10/2022: Ban Giám khảo chấm bài dự thi.

          Ngày 13/10/2022: Ban Tổ chức công bố kết quả Vòng Bán kết trên trang Cuộc thi.

          3. Vòng Chung kết

          Từ 12h00 ngày 13/10/2022 đến hết 12h00 ngày 17/10/2022: Các đội thi xuất sắc lọt vào Vòng Chung kết sẽ nộp video trình chiếu về ý tưởng/dự án của mình trên trang Cuộc thi để tham gia phần bình chọn trực tuyến.

          Từ 12h00 ngày 18/10/2022 đến hết 23h00 ngày 11/11/2022: Mở cổng bình chọn cho các ý tưởng/dự án.

          Dự kiến tháng 11/2022: Thi thuyết trình ý tưởng/dự án trước Ban Giám khảo.

          II. NỘI DUNG CUỘC THI

          1. Vòng Sơ loại

          - Thí sinh gửi hồ sơ dự thi về địa chỉ: https://vitanedu.com/contest/youth-innovation-startup-2022-1046 theo hướng dẫn trên trang Cuộc thi.

          - Ban Giám khảo chấm điểm, lựa chọn các ý tưởng/dự án phù hợp với tiêu chí và thể lệ đưa ra để chọn tham dự Vòng Bán kết

          2. Vòng Bán kết

          - Các đội lọt vào Vòng Bán kết sẽ được huấn luyện viên (mentors) của Cuộc thi đào tạo, hướng dẫn về cách hoàn thiện ý tưởng/ dự án, thiết lập mô hình kinh doanh, kỹ năng thuyết trình...

          - Hình thức đào tạo: Trực tuyến.

          - Các đội thi cần đảm bảo đủ các điều kiện sau để được đi tiếp:

          + Hoàn thành/tham gia đạt >= 80% thời lượng đào tạo.

          + Hoàn thành đạt >= 80% các nhiệm vụ/bài tập được giao trong cả quá trình đào tạo.

          + Không vi phạm các nội quy của Ban Tổ chức trong quá trình được đào tạo.

          3. Vòng Chung kết

          Vòng Chung kết bao gồm 02 nội dung (bình chọn trực tuyến và các đội thi thuyết trình ý tưởng/ dự án trước Ban Giám khảo).

          3.1 Bình chọn trực tuyến

          - Sau khi có kết quả thông báo sau Vòng Bán kết, các đội thi xuất sắc lọt vào Vòng Chung kết sẽ nộp video trình chiếu về ý tưởng/dự án của mình trên trang Cuộc thi (https://vitanedu.com/contest/youth-innovation-startup-2022-1046) để tham gia phần bình chọn trực tuyến.

          - Hướng dẫn trình bày video clip (tối đa 03 phút):

          + Giới thiệu nhanh về nhóm và các thành viên trong nhóm.

          + Trình bày về sản phẩm dịch vụ của nhóm, tóm tắt về mục tiêu, giá trị, tầm nhìn của sản phẩm, dịch vụ. Phân khúc khách hàng chính của sản phẩm dịch vụ. Giá trị của sản phẩm đối với cộng đồng, xã hội.

          + Giới thiệu về tính sáng tạo, giá trị khác biệt, lợi thế cạnh tranh của sản phẩm dịch vụ.

          + Đánh giá về tính khả thi của ý tưởng/dự án.

          + Đánh giá về kết quả dự kiến và nêu vắt tắt về kế hoạch phát triển sản phẩm dịch vụ.

          - Tiêu chí bình chọn:

          + Tính ứng dụng thực tế của sản phẩm/dịch vụ

          + Tính độc đáo, sáng tạo, giá trị khác biệt của ý tưởng

          - Cách thức bình chọn:

          + Bước 1: Truy cập vào trang Bình chọn tại địa chỉ:

https://vitanedu.com/contest/youth-innovation-startup-2022-1046)

          + Bước 2: Đăng ký/ Đăng nhập tài khoản thành viên.

          + Bước 3: Bình chọn cho các ý tưởng bằng cách bấm nút Bình chọn trên bài dự thi.

          Điểm Bình chọn là tổng số lượt Bình chọn của video bài dự thi trên trang Cuộc thi; 01 lượt bình chọn bằng 01 điểm.

          - Điều kiện tham gia:

          + Tất cả các độc giả có quyền tham gia đánh giá bình chọn cho các ý tưởng/dự án. Số lượng dự án được bình chọn không giới hạn.

          + Độc giả tham gia bình chọn cho các ý tưởng/dự án căn cứ theo 02 tiêu chí nêu trên.

          - Lưu ý:

          + Mỗi cá nhân chỉ được bình chọn 01 lần cho 01 bài dự thi.

          + Kết quả bình chọn sẽ được Ban Tổ chức kiểm tra kỹ lưỡng, tất cả các hành vi gian lận trong bình chọn sẽ không được tính, xét giải.

          3.2 Đội thi thuyết trình ý tưởng/dự án trước Ban Giám khảo

          - Gala Chung kết: Các đội thi sẽ tham gia trưng bày các sản phẩm/ý tưởng/dự án đổi mới sáng tạo, thuyết trình ý tưởng/dự án trước Ban Giám khảo

          - Địa điểm dự kiến: Hà Nội/ Bình Dương

          - Thể thức thi: Các đội dự thi có tối đa 05 phút trình bày bài dự thi và Ban Giám khảo sẽ có 10 phút để đặt câu hỏi.

          III. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

          Khuyến khích mọi đối tượng tham gia dự thi, đặc biệt là các bạn trẻ;

          Đối tượng dự thi có thể đăng ký theo hình thức cá nhân hoặc nhóm thí sinh (mỗi nhóm tối đa không quá 05 thành viên dự thi);

          Mỗi thí sinh/nhóm thí sinh có thể đăng ký một hoặc nhiều ý tưởng/dự án khởi nghiệp.

          IV. LĨNH VỰC DỰ THI

          Khuyến khích các cá nhân đề xuất những ý tưởng mới, độc đáo, có giá trị thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội.

          Khuyến khích các ý tưởng, dự án khởi nghiệp dự thi có ứng dụng công nghệ như: công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ xanh, công nghệ bảo vệ môi trường, công nghệ năng lượng mới, công nghệ vật liệu mới, công nghệ trong lĩnh vực tiếp thị, giải pháp kế toán, nhân sự, các loại công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, tiên tiến, hiện đại nhằm cải thiện, nâng cao năng suất, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh...

          Các lĩnh vực của Cuộc thi bao gồm: 

          Công nghiệp, chế tạo sản phẩm;

          Nông, lâm, ngư nghiệp (lĩnh vực ưu tiên);

          Giáo dục, du lịch, dịch vụ;

          Y tế, sức khỏe và làm đẹp;

          Tài chính, kinh doanh, tạo tác động xã hội;

          Công nghệ, báo chí - truyền thông;

          Văn hoá, nghệ thuật, công nghiệp sáng tạo;

          Lĩnh vực khác.

          V. QUY ĐỊNH BÀI DỰ THI

          - Thể thức, hình thức trình bày: Hồ sơ dự thi trình theo mẫu https://vitanedu.com/contest/youth-innovation-startup-2022-1049/rule, bằng Tiếng Việt, đánh máy trên khổ A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman.

          - Địa chỉ nhận bài dự thi: Thí sinh gửi hồ sơ dự thi về địa chỉ: https://vitanedu.com/contest/youth-innovation-startup-2022-1049 theo hướng dẫn trên trang Cuộc thi.

          - Mẫu trình bày ý tưởng/dự án tham dự cuộc thi: Mẫu trình bày ý tưởng/dự án tham dự cuộc thi Youth-innovation Startup 2022 xem chi tiết tại đây.

          VI. TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ VÀ NHÓM TÁC GIẢ THAM DỰ CUỘC THI

          - Thực hiện các quy định của Thể lệ Cuộc thi, đảm bảo sản phẩm dự thi phải tuân thủ đúng yêu cầu của Ban Tổ chức. Không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trong hồ sơ dự thi. Các sản phẩm dự thi không phải là đối tượng tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ. Các giải pháp, ý tưởng sáng tạo muốn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ có thể đăng ký với Ban Tổ chức để được xem xét hỗ trợ, hướng dẫn.

          - Trong trường hợp tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ phát sinh sau khi sản phẩm dự thi đoạt giải, đối tượng dự thi hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

          - Mọi chi phí hay các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng Cuộc thi do tác giả, nhóm tác giả đoạt giải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

          VII. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

          01 Giải Nhất:

          Giải thưởng hiện kim trị giá 15 triệu đồng

          Giấy khen của Hội Sáng chế Việt Nam

          Giấy khen của Hiệp hội Doanh nghiệp và Khoa học Công nghệ Việt Nam

          Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi

          Khóa đào tạo 03 tháng về Quản trị tài sản trí tuệ cho các startup trị giá 30 triệu đồng

          Khóa đào tạo 01 tháng về Chuyển đổi số và ứng dựng blockchain trong truy suất nguồn gốc nông sản trị giá 30 triệu đồng

          Khóa đào tạo 12 ngày về Digital Marketing cho doanh nghiệp trị giá 25 triệu đồng

          Cơ hội nhận đầu tư từ các Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp.

          02 Giải Nhì

          Giải thưởng hiện kim trị giá 7,5 triệu đồng

          Giấy khen của Hội Sáng chế Việt Nam

          Giấy khen của Hiệp hội Doanh nghiệp và Khoa học Công nghệ Việt Nam

          Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi

          Khóa đào tạo 03 tháng về Quản trị tài sản trí tuệ cho các startup trị giá 30 triệu đồng

          Khóa đào tạo 01 tháng về Chuyển đổi số và ứng dựng blockchain trong truy suất nguồn gốc nông sản trị giá 30 triệu đồng

          Khóa đào tạo 12 ngày về Digital Marketing cho doanh nghiệp trị giá 25 triệu đồng

          Cơ hội nhận đầu tư từ các Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp.

          03 Giải Ba

          Giải thưởng hiện kim trị giá 05 triệu đồng

          Giấy khen của Hội Sáng chế Việt Nam

          Giấy khen của Hiệp hội Doanh nghiệp và Khoa học Công nghệ Việt Nam

          Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi

          Khóa đào tạo 03 tháng về Quản trị tài sản trí tuệ cho các startup trị giá 30 triệu đồng

          Khóa đào tạo 01 tháng về Chuyển đổi số và ứng dựng blockchain trong truy suất nguồn gốc nông sản trị giá 30 triệu đồng

          Khóa đào tạo 12 ngày về Digital Marketing cho doanh nghiệp trị giá 25 triệu đồng

          Cơ hội nhận đầu tư từ các Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp.

          03 Giải Khuyến Khích

          Giải thưởng hiện kim trị giá 2,5 triệu đồng

          Giấy khen của Hội Sáng chế Việt Nam

          Giấy khen của Hiệp hội Doanh nghiệp và Khoa học Công nghệ Việt Nam

          Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi

          Khóa đào tạo 03 tháng về Quản trị tài sản trí tuệ cho các startup trị giá 30 triệu đồng

          Khóa đào tạo 01 tháng về Chuyển đổi số và ứng dựng blockchain trong truy suất nguồn gốc nông sản trị giá 30 triệu đồng

          Khóa đào tạo 12 ngày về Digital Marketing cho doanh nghiệp trị giá 25 triệu đồng

          Cơ hội nhận đầu tư từ các Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp.

          01 Giải Nhất Bình Chọn

          Giải thưởng hiện kim trị giá 02 triệu đồng

          Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi

          Khóa đào tạo 03 tháng về Quản trị tài sản trí tuệ cho các startup trị giá 30 triệu đồng

          Khóa đào tạo 01 tháng về Chuyển đổi số và ứng dựng blockchain trong truy suất nguồn gốc nông sản trị giá 30 triệu đồng

          Khóa đào tạo 12 ngày về Digital Marketing cho doanh nghiệp trị giá 25 triệu đồng

          01 Giải Nhì Bình Chọn

          Giải thưởng hiện kim trị giá 01 triệu đồng

          Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi

          Khóa đào tạo 03 tháng về Quản trị tài sản trí tuệ cho các startup trị giá 30 triệu đồng

          Khóa đào tạo 01 tháng về Chuyển đổi số và ứng dựng blockchain trong truy suất nguồn gốc nông sản trị giá 30 triệu đồng

          Khóa đào tạo 12 ngày về Digital Marketing cho doanh nghiệp trị giá 25 triệu đồng

          02 Giải Dự Đoán

          Giải thưởng hiện kim trị giá 01 triệu đồng

          Dành cho khán giả, người dự đoán chính xác bài dự thi thắng cuộc - Giải Nhất của Cuộc thi và dự đoán đúng nhất số người có cùng dự đoán với mình.

          Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi

          Khóa đào tạo 03 tháng về Quản trị tài sản trí tuệ cho các startup trị giá 30 triệu đồng

          Khóa đào tạo 01 tháng về Chuyển đổi số và ứng dựng blockchain trong truy suất nguồn gốc nông sản trị giá 30 triệu đồng

          Khóa đào tạo 12 ngày về Digital Marketing cho doanh nghiệp trị giá 25 triệu đồng

          Mọi thông tin về Cuộc thi xem chi tiết tại: https://vitanedu.com/contest/youth-innovation-startup-2022-1049

          Thể lệ Cuộc thi xem chi tiết tại: https://vitanedu.com/contest/youth-innovation-startup-2022-1049/rule

Bích Đào

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang