Tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2024
Lượt xem: 76

         Ngày 01/4, Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch Tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2024 với mục đích kịp thời nắm bắt tình hình, lắng nghe nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của thanh niên để chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển thanh niên trong giai đoạn hiện nay, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên. Đồng thời đề xuất việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nhằm giải quyết việc làm cho thanh niên, giúp thanh niên nâng cao nhận thức, ý thức công dân, có khát vọng cống hiến, vươn lên và thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong học tập, rèn luyện, lao động, tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

            I. Nội dung, hình thức đối thoại

        1. Chủ đề: Thanh niên Sơn La khởi nghiệp từ thế mạnh của địa phương.
            2. Nội dung

           a) Thông tin những kết quả trong thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Sơn La; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 224/NQ-HĐND ngày 28/8/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Sơn La giai đoạn 2023 - 2030; Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 17/10/2023 của UBND tỉnh về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 224/NQ-HĐND ngày 28/8/2023 của HĐND tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Sơn La giai đoạn 2023 - 2030.

          b) Khái quát tình hình thanh niên của tỉnh trong giai đoạn hiện nay, những thuận lợi, khó khăn, thách thức và định hướng một số nội dung trong tìm kiếm việc làm, mở rộng sản xuất, kinh doanh, nhân rộng các mô hình làm kinh tế đạt hiệu quả thông qua việc giới thiệu một số mô hình thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

        c) Đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên theo quy định tại Điều 7, Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 gồm các nội dung sau: việc thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với thanh niên; hoạt động của các cơ quan, tổ chức liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên; vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động, rèn luyện, khởi nghiệp và tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
            d) Tiếp thu, giải đáp những đề xuất, kiến nghị của thanh niên.

            3. Hình thức đối thoại
          - Tổ chức đối thoại trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa Chủ tịch UBND tỉnh với đoàn viên, thanh niên.
          - Số lượng câu hỏi dự kiến từ 10 - 15 câu hỏi.
          - Thời gian hỏi: không quá 03 phút.
          - Thời gian trả lời: không quá 08 phút.

            III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
            1. Thời gian: Dự kiến tổ chức trong quý III năm 2024.
            2. Địa điểm: Phòng họp số 218, Tầng 2, Trung tâm Hành chính tỉnh Sơn La.
          (Địa chỉ: Khu Quảng trường Tây Bắc, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La).

          IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ

          1. Điểm cầu trung tâm

          a) Chủ trì: Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

          b) Thành phần dự:

          - Lãnh đạo UBND tỉnh;

          - Đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy;

          - Đại diện lãnh đạo cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh của tỉnh;

          - Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

          - Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế;

          - Tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh;

          - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;

          - Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh;

          - Lãnh đạo các Ban, Văn phòng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh;

          - Các cơ quan Báo Sơn La, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Trung tâm thông tin tỉnh.

          2. Điểm cầu tại UBND các huyện, thành phố

          a) Chủ trì: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

          b) Thành phần dự:

          - Mời đại diện lãnh đạo các cơ quan: Thường trực HĐND huyện, thành phố; Ban Dân vận huyện uỷ, thành uỷ; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện; Ban Thường vụ Huyện đoàn, Thành đoàn.

         - Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Công an; Ban Chỉ huy Quân sự và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

          - Đại diện thanh niên trên địa bàn huyện.

Nội dung chi tiết Kế hoạch 99/KH-UBND

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang