Quyết đinh Về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ của đề tài cấp cơ sở: Hoàn thiện quy trình nhân giống Lan Kim Tuyến (Anoectochilus cetaceu Blume) bằng phương pháp nuôi cấy mô in vitro tại tỉnh Sơn La đã kết thúc
Lượt xem: 289

Quyết định Về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ của đề tài cấp cơ sở: Hoàn thiện quy trình nhân giống Lan Kim Tuyến (Anoectochilus cetaceu Blume) bằng phương pháp nuôi cấy mô in vitro tại tỉnh Sơn La đã kết thúc

Bien ban nghiem thu

so 142 bc xu ly 

qd hd lan kim tuyen

bc chuyen de 

qđ 154

Tin khác
1 2 3 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang