Sơn La chuẩn bị cho Giải thưởng Khoa học và công nghệ lần thứ nhất năm 2024
Lượt xem: 127

         Sáng ngày 02/4/2024, đồng chí Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Khoa học và công nghệ lần thứ nhất năm 2024 đã chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức để thảo luận, thống nhất các dự thảo văn bản chỉ đạo của Ban Tổ chức. Dự họp có các đồng chí thành viên Ban Tổ chức; đại diện Lãnh đạo và phòng chuyên môn của Sở Khoa học và Công nghệ.

            Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La được tổ chức nhằm tạo dựng phong trào nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh ứng dụng; vận động, tuyên truyền, khuyến khích, động viên, thu hút đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ, các tầng lớp nhân dân tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời là cơ sở để lựa chọn các công trình nghiên cứu tại tỉnh Sơn La tham gia các Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.

anh tin bai

Đồng chí Lưu Bình Khiêm - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại cuộc họp

          Tại cuộc họp, đồng chí Lưu Bình Khiêm - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, cơ quan thường trực của Ban Tổ chức giải thưởng đã qua thông dự thảo phân công nhiệm vụ của các thành viên; dự thảo Kế hoạch Tổ chức triển khai; dự thảo quyết định ban hành thể lệ cuộc thi, tiêu chuẩn, tiêu chí thang điểm và các văn bản liên quan để xin ý kiến tham gia, góp ý của các thành viên Ban Tổ chức.

          Các thành viên Ban Tổ chức đã thảo luận, tham gia ý kiến vào các Dự thảo Quyết định ban hành thể lệ, tiêu chuẩn, tiêu chí thang điểm xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La lần thứ nhất; Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức; Xem xét bổ sung kinh phí thực hiện xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La lần thứ nhất, năm 2024…

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

          Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan thường trực Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu ý kiến thành viên Ban Tổ chức sớm hoàn thiện các Dự thảo văn bản chỉ đạo của Ban Tổ chức trong tháng 4.2024. Trong đó, phải đảm bảo đúng đối tượng, thể lệ, cơ cấu giải thưởng cụ thể; Xem xét, nghiên cứu phương án điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ để thu hút đông đảo đối tượng tham gia; bổ sung thêm chuyên gia phản biện để trong quá trình chấm xét tặng giải thưởng đảm bảo khách quan, chất lượng; Làm tốt công tác tổ chức, thông tin tuyên truyền về mục đích và ý nghĩa của giải thưởng nhằm khuyến khích, động viên các tổ chức, cá nhân tham dự giải thưởng Khoa học và công nghệ vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Bích Đào

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang