KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH SƠN LA
Lượt xem: 987

       Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng của giảng viên trường chính trị được quy định tại Quy chế Nghiên cứu khoa học của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Như vậy, ngoài việc thực hiện hoạt động chính là giảng dạy thì giảng viên các trường chính trị còn thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học theo quy định. Ở trường chính trị tỉnh hoạt động nghiên cứu khoa học mục đích chính là để phục vụ trực tiếp và quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận của nhà trường, hoạt động này là trách nhiệm chung của cán bộ lãnh đạo, quản lý và của giảng viên (kể cả giảng viên kiêm nhiệm và giảng viên thỉnh giảng). Đối với Trường chính trị tỉnh Sơn La, hoạt động nghiên cứu khoa họcnhiệm vụ quan trọng và không thể thiếu của giảng viên, bởi nó tác động động rất lớn đến chất lượng công tác giảng dạy lý luận.

        Những năm qua, nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Chính trị tỉnh luôn quan tâm, lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học. Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ, Quy chế đào tạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Quy chế nghiên cứu của nhà trường, hằng năm Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường chỉ đạo thực hiện công tác nghiên cứu khoa học với phương châm: “Lý luận gắn với thực tiễn” và xác định hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn là một trong những yếu tố quan trọng trực tiếp tác động đến chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy và học tập lý luận chính trị. Trường đã ban hành Kế hoạch số 10-KH/TCT ngày 08/02/2022 về hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn năm 2022 để triển khai tổ chức thực hiện. Kết quả thực hiện trong năm 2022 đã thực hiện 07 đề tài khoa học cấp trường, 04 đề tài khoa học cấp khoa, 02 sáng kiến kinh nghiệm cấp trường được phê duyệt tổ chức thực hiện, các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm đã được nghiệm thu đạt loại khá, giỏi. Đặc biệt Trường đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai, tổ chức xây dựng Đề án Trường Chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương. Bên cạnh đó, nhà trường đã tổ chức thành công 03 Hội thảo khoa học các cấp đó là: Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề:Phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản tỉnh Sơn La trong bối cảnh mới, Hội thảo khoa học cấp trường lần thứ nhất với chủ đề: “Bổ sung lịch sử Trường Chính trị tỉnh Sơn La giai đoạn 2008-2020”; Hội thảo lần thứ hai với chủ đề: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức đáp ứng tiêu chí Trường Chính trị tỉnh Sơn La đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025, mức 2 năm 2030”. Cùng với đó, nhà Trường tổ chức đoàn công tác tham gia Hội thảo khoa học tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh, Trường Chính trị Bắc Ninh, Trường Chính trị Hải phòng, Trường Chính trị tỉnh Nam Định.

       Về kết quả nghiên cứu biên soạn tập bài giảng chương trình Trung cấp lý luận, tài liệu cho các lớp bồi dưỡng: Trong năm 2021- 2022, nhà trường đã nghiên cứu biên soạn và đã được nghiệm thu đưa vào giảng dạy tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương” của chương trình Trung cấp lý luận chính trị, tham gia chỉnh lý tài liệu phục vụ giảng dạy lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các chức danh cán bộ cấp cơ sở, xuất bản Bản tin lý luận và thực tiễn và Trang thông tin điện tử của Trường.

       Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo và tuyên truyền các giảng viên, học viên tích cực tham gia Cuộc thi viết Chính luận khoa học về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức vào tháng 9/2022. Tổng số đã có 49 bài viết dự thi của giảng viên, học viên và Trường đã duyệt được 15 bài có chất lượng tốt gửi Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, kết quả cuộc thi đã có 01 bài viết của Trường đạt giải C. Ngoài ra, viên chức Trường đã tham gia viết bài cho các Báo địa phương, tạp chí Trung ương.

       Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của Trường vẫn còn những hạn chế, kinh phí chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế của Trường còn hạn hẹp; một số đề tài cấp cơ sở đã thực hiện tính hiệu quả chưa cao; một số giảng viên chưa đầu tư nhiều thời gian và thực sự say mê trong nghiên cứu khoa học, thực hiện nhiệm vụ cho đủ định mức quy định.

        Để đáp ứng các tiêu chí Trường chính trị chuẩn giai đoạn 1 vào năm 2025, thì việc nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học ở Trường Chính trị tỉnh là một trong những yêu cầu quan trọng, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt những vấn đề sau:

       Một là, Ban Giám hiệu Nhà trường cần phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trong việc lựa chọn nội dung và được phê duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh.

       Hai là, Hằng năm Trường tổ chức Hội thảo nên có sự phối hợp của các trường (Đại học Tây bắc, Cao đẳng y tế, Cao đẳng Sơn La), mời giảng viên của các trường tham gia viết bài, cùng chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học, về lĩnh vực chuyên môn giảng dạy, nghiên cứu thực tế, thực hiện đề tài các cấp, tạo điều kiện cho giảng viên có cơ hội được tham dự các hội thảo khoa học bên ngoài nhà trường để tiếp cận được nhiều thông tin thực tiễn từ các đơn vị ngoài nhà trường. 

       Ba là, Trường cần xây dựng cơ chế, định hướng nội dung nghiên cứu khoa học cụ thể. Các khoa, phòng, viên chức, giảng viên phải chủ động đề xuất các ý tưởng nghiên cứu khoa học phù hợp với chuyên môn, với các vấn đề đang đặt ra từ thực tiễn của các địa phương thông qua việc đi thực tế phát hiện vấn đề nghiên cứu nhất là các đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm gắn với mảng công việc chuyên môn của các khoa, phòng trong trường. Đội ngũ giảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn.

       Bốn, đội ngũ giảng viên là chủ thể thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, do đó cần phải xác định đúng tầm quan trọng vai trò then chốt của việc nghiên cứu khoa học đối với hoạt động giảng dạy. Trên cơ sở đó, giảng viên sẽ chủ động đầu tư nghiêm túc và say mê với công tác nghiên cứu khoa học. Thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, giảng viên được củng cố, nâng cao vốn kiến thức lý luận và thực tiễn, góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị và góp phần vào việc tổng kết thực tiễn cho địa phương.

       Năm, Hằng năm quá trình tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học cần phải chú trọng sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, lấy kết quả nghiên cứu khoa học là căn cứ để đánh giá viên chức, giảng viên gắn với phân loại thi đua hằng tháng và năm. Qua việc tổng kết, đánh giá thấy được những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện, từ đó đưa ra các hướng giải pháp nhằm khắc phục hạn chế và nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học.

Bùi Thị Hậu

Trường Chính trị tỉnh Sơn La

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang