Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2022 (Ban hành kèm theo Mục tiêu chất lượng ngày tháng 01 năm 2022)
Số ký hiệu văn bản 14/KH-SKHCN
Ngày ban hành 05/01/2022
Ngày hiệu lực 05/01/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2022 (Ban hành kèm theo Mục tiêu chất lượng ngày tháng 01 năm 2022)
Hình thức văn bản Văn bản chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực Văn bản của Sở
Người ký duyệt Giám đốc Lưu Bình Khiêm
Tài liệu đính kèm Tải về
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ
Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 04/GP-TTĐT
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang