Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
581/BC/TU 23/12/2023 Báo cáo một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh năm 2023
Lượt xem: 153
Tải về 0
388-BC/TU 16/12/2022 Báo cáo một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh năm 2022
Lượt xem: 223
Tải về 0
603/BC-UBND 13/12/2022 Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2022; Phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
Lượt xem: 195
Tải về 0
510/BC-SKHCN 14/11/2022 Báo cáo Kết quả hình triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 năm 2022
Lượt xem: 634
Tải về 13
499/BC-SKHCN 09/11/2022 Báo cáo Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ
Lượt xem: 251
Tải về 7
466/BC-SKHCN 28/10/2022 Báo cáo Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Lượt xem: 282
Tải về 22
467/BC-SKHCN 28/10/2022 Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, lĩnh vực Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 284
Tải về 2
458/BC-SKHCN 24/10/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân năm 2022
Lượt xem: 251
Tải về 2
450/BC-SKHCN 17/10/2022 Báo cáo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 10/2022 và kế hoạch công tác tháng 11/2022
Lượt xem: 282
Tải về 2
114/BC-SKHCN 17/03/2021 Báo cáo Tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 381
Tải về 3
12
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Ngoại vụ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang