Tổng số: 21
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
28/2022/NQ-HĐND 16/03/2022 Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-COV-2 không thuộc thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh quản lý
Lượt xem: 308
Tải về 0
29/2022/NQ-HĐND 16/03/2022 Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhã hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2030
Lượt xem: 330
Tải về 3
28/2022/NQ-HĐND 16/03/2022 Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-COV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh quản lý
Lượt xem: 295
Tải về 0
28/2021/QĐ-UBND 08/10/2021 Quyết định Về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La
Lượt xem: 313
Tải về 4
25/2021/QĐ-UBND 04/10/2021 Quyết định về việc phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ do ngân sách Nhà nước cấp thuộc địa phương quản lý
Lượt xem: 136
Tải về 0
13/2021/QĐ-UBND 28/06/2021 Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định hoạt động thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
Lượt xem: 272
Tải về 0
51/2020/QĐ-UBND 31/12/2020 Quyết định Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
Lượt xem: 373
Tải về 17
21/2020/QĐ-UBND 07/05/2020 Quyết định Ban hành Quy định về Quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 349
Tải về 23
36/2018/QH14 20/11/2018 Luật phòng chống tham nhũng
Lượt xem: 331
Tải về 0
849/QÐ-UBND 20/04/2018 Quyết định phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2018-2020
Lượt xem: 379
Tải về 1
123
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Ngoại vụ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang