Tổng số: 94
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3220/UBND-NC 18/08/2023 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Lượt xem: 338
Tải về 0
41/2023/NĐ-CP 28/06/2023 Nghị định Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ mooc hoặc sơ mi rơ mooc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước
Lượt xem: 130
Tải về 0
53/2022/NĐ-CP 15/08/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng
Lượt xem: 151
Tải về 0
13/2022/NĐ-CP 21/01/2022 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2018, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường
Lượt xem: 360
Tải về 0
131/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Nghị định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng
Lượt xem: 328
Tải về 0
62/2021/NĐ-CP 29/06/2021 Nghị định Quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú
Lượt xem: 399
Tải về 1
60/2021/NĐ-CP 21/06/2021 Nghị định Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 428
Tải về 7
60/2021/NĐ-CP 21/06/2021 Nghị định Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
Lượt xem: 392
Tải về 1
Nghị định số 130/2020/NĐ-CP 08/06/2021 Nghị định Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Lượt xem: 403
Tải về 1
157/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Nghị định, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp
Lượt xem: 386
Tải về 0
12345678910
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Ngoại vụ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang