Tổng số: 323
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
05/TB-BTC 09/07/2024 THÔNG BÁO Cách thức đăng ký, đăng nhập và thời gian tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Sơn La” năm 2024
Lượt xem: 12
Tải về 0
1037/QĐ-UBND 01/06/2024 Về việc ban hành Kế hoạch tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm duy trì, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2024
Lượt xem: 32
Tải về 0
1038/QĐ-UBND 01/06/2024 Về việc ban hành Kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2024
Lượt xem: 30
Tải về 0
1028/QĐ-UBND 31/05/2024 Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Sơn La” năm 2024.
Lượt xem: 27
Tải về 0
961/QĐ-UBND 26/05/2024 Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện các giải pháp duy trì, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Sơn La năm 2024.
Lượt xem: 31
Tải về 0
939/QĐ-UBND 24/05/2024 Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về “Gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước” trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2023 - 2025.
Lượt xem: 28
Tải về 5
926/QĐ-UBND 22/05/2024 Về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Lượt xem: 37
Tải về 0
711/KH-SKHCN 16/04/2024 Tổ chức triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2024
Lượt xem: 59
Tải về 0
691/QĐ-UBND 15/04/2024 V/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng bổ sung năm 2024.
Lượt xem: 71
Tải về 0
173/BC-UBND 14/04/2024 BÁO CÁO Kết quả Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) tỉnh Sơn La năm 2023
Lượt xem: 67
Tải về 0
12345678910...
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Ngoại vụ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang