Tổng số: 21
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
915-BC/BCSĐ 29/12/2023 Kết quả thực hiện “Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025” năm 2023.
Lượt xem: 125
Tải về 0
581/BC/TU 23/12/2023 Báo cáo một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh năm 2023
Lượt xem: 107
Tải về 0
36/CT/TU 11/12/2023 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người tố cáo
Lượt xem: 144
Tải về 0
15-KH/BCĐ 18/06/2023 Tổ chức Hội thảo Khoa học Chuyển đổi nhận thức và phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tạo nền móng chuyển đổi số tại tỉnh Sơn La (dự kiến 28/7/2023)
Lượt xem: 241
Tải về 2
454/BC/TU 12/06/2023 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 101
Tải về 0
1490/CV/BTGTU - 12/04/2023 Về việc định hướng tuyên truyền Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị
Lượt xem: 164
Tải về 1
388-BC/TU 16/12/2022 Báo cáo một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh năm 2022
Lượt xem: 186
Tải về 0
18/CT-TU 24/03/2022 Chỉ thị về nâng cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức
Lượt xem: 258
Tải về 0
606-CV/BTGTU 24/09/2021 Về việc Phối hợp tuyên truyền, giới thiệu Trang thông tin điện tử
Lượt xem: 320
Tải về 1
766-CV/TU 31/07/2021 Về việc Thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 296
Tải về 1
123
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Ngoại vụ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang