Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
275/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết đặt tên đường, đổi tên đường thuộc thành phố Sơn La - đợt 4
Lượt xem: 157
Tải về 0
260/NQ-HĐND 07/12/2023 NGHỊ QUYẾT Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2024
Lượt xem: 144
Tải về 1
60/2023/NQ-HĐND 20/07/2023 NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 88/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh quy định một số mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 197
Tải về 0
61/2023/NQ-HĐND 20/07/2023 Nghị quyết về chính sách hỗ trợ giáo viên tiểu học dạy tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 1, lớp 2, lớp 3 thuộc xã khu vực III và các bản đặc biệt khó khăn thuộc khu vực II, khu vực I trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2025
Lượt xem: 175
Tải về 1
196/NQ-HĐND 19/07/2023 NGHỊ QUYẾT Về chương trình giám sát năm 2024 của HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 135
Tải về 0
44/2022/NQ-HĐND 08/11/2022 Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung công việc cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 273
Tải về 0
28/2022/NQ-HĐND 16/03/2022 Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-COV-2 không thuộc thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh quản lý
Lượt xem: 355
Tải về 0
29/2022/NQ-HĐND 16/03/2022 Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhã hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2030
Lượt xem: 387
Tải về 3
28/2022/NQ-HĐND 16/03/2022 Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-COV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh quản lý
Lượt xem: 330
Tải về 0
25/NQ-TTHĐND 03/11/2021 Nghị quyết Ban hành quy định mức chi thù lao, nhuận bút đối với tác phẩm được đăng trên trang thông tin điện tử của Đại biểu dân cử tỉnh
Lượt xem: 414
Tải về 0
12
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Ngoại vụ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang