Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
511/TB-VPUB 27/11/2023 Kết luận của đồng chí Tráng Thị Xuân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Hội thảo khoa học cải thiện, nâng cao Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2023.
Lượt xem: 128
Tải về 0
457/TB-VPUB 17/10/2023 Kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh tại Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh.
Lượt xem: 142
Tải về 0
1156/VPUB-KSTTHC 31/07/2023 Về việc công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 7/2023.
Lượt xem: 139
Tải về 1
931/VPUB-KGVX 27/06/2023 Về việc triển khai Thông tư số 03/2023/TT-BLĐTBXH ngày 31/5/2023 và Thông tư số 05/2023/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Lượt xem: 143
Tải về 0
230/TB-VPUB 09/06/2023 Kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP tỉnh tại Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 triển khai Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh.
Lượt xem: 171
Tải về 380
782/VPUB-KSTTHC 02/06/2023 Về việc công bố Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 5 năm 2023.
Lượt xem: 169
Tải về 2
705/VPUB-TH 22/05/2023 Về việc gửi báo cáo của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về “Đánh giá hiệu quả của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19”.
Lượt xem: 153
Tải về 3
412/VPUB-KSTTHC 03/04/2023 Về việc công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp quý I/2023.
Lượt xem: 153
Tải về 0
77/TB-VPUB 08/03/2023 Kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông và Bưu điện tỉnh về đôn đốc tiến độ xây dựng đề án, báo cáo kết quả thí điểm Bưu điện tham gia giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và kết quả tiến độ triển khai các nội dung năm chuyển đổi số 2023.
Lượt xem: 140
Tải về 1
38/TB-VPUB 13/02/2023 Kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc làm việc với Tổ công tác IOC và các cơ quan, đơn vị liên quan về tiến độ chuẩn hoá dữ liệu IOC năm 2022, cập nhật dữ liệu và triển khai kế hoạch năm chuyển đổi số tỉnh Sơn La, năm 2023.
Lượt xem: 155
Tải về 1
12
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Ngoại vụ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang