Kế hoạch Tổ chức nghiệm thu tổng kết, nghiệm thu định kỳ đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1821/KH-SKHCN
Ngày ban hành 15/11/2022
Ngày hiệu lực 15/11/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức nghiệm thu tổng kết, nghiệm thu định kỳ đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản của Sở
Người ký duyệt Giám đốc Lưu Bình Khiêm
Tài liệu đính kèm 15. KH.pdf
16. Phụ lục.pdf
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang