Lượt xem: 365

Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2021

           Với mục tiêu kịp thời hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ, nâng cao chất lượng của sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh; góp phần nâng cao uy tín thương hiệu, qua đó mở rộng thị trường, nâng cao giá trị hàng hóaNgày 20/11/2021 UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 274/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2021, thực hiện các nội dung cụ thể như sau:  

           1. Khảo sát, đánh giá thực trạng các doanh nghiệp:

          Thực hiện khảo sát, đánh giá đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã đủ điều kiện và có nhu cầu hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã đăng ký năm 2021.

          2. Tổ chức đào tạo chuyên gia về năng suất chất lượng

          - Tổ chức lớp đào tạo chuyên gia về năng suất chất lượng để quản lý, vận hành các hệ thống quản lý chất lượng tại doanh nghiệp, với các nội dung đào tạo: Hệ thống tư tưởng Kaizen, thực hành 5S; 7 công cụ quản lý chất lượng (7 QC tools).

          - Đào tạo chuyên gia tư vấn hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Hệ thống truy xuất nguồn gốc; Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam (VietGAP).

          - Đào tạo chuyên gia năng suất.

          3. Hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng:

          Lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến hàng nông sản, các sản phẩm du lịch, các sản phẩm tham gia chuỗi cung ứng; Hướng dẫn xây dựng và hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa các tổ chức, cá nhân được lựa chọn trên địa bàn tỉnh Sơn La.

          Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì: Lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Xây dựng Kế hoạch, kinh phí chi tiết thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

          Đồng thời, phối hợp các đơn vị liên quan: Triển khai các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả và theo quy định của pháp luật hiện hành; Hướng dẫn thực hiện các văn bản, quy định của pháp luật nhằm hỗ trợ Hệ thống tư tưởng Kaizen, thực hành 5S; 7 công cụ quản lý chất lượng (7 QC tools); Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Hệ thống truy xuất nguồn gốc; Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) trên địa bàn tỉnh; Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch.

 

Bích Đào

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 727
  • Trong tuần: 11,978
  • Tất cả: 1,103,898
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ
Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 08/GP-TTĐT ngày 01/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông.
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang